„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 18.09.2023r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2023

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach oceny konkursu nr 2/2023 – Zakres – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Konkurs dotyczył -  Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej


Zamieszczono 02.02.2023r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2022

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach konkursu nr 1/2022 - zakres tematyczny -Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

1. protokół posiedzenia Rady_- konkurs nr 1/2022

2. załączniki do protokołu Rady od nr 1 do nr 4_- konkurs nr 1/2022

3.lista operacji zgodnych z PROW i LSR_- konkurs nr 1/2022

4. lista operacji wybranych_konkurs - nr 1/2022

5. WZÓR PROTESTU

Zamieszczono 24.01.2023r.

Wyniki konkursu 2/2022/G

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Informuje o wynikach konkursu nr 2/2022/G - Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

1. protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 2/2022/G

2. załączniki do protokołu Rady od 1 do 4 konkurs nr 2/2022/G

3.Lista operacji zgodnych z PROW i LSR konkurs nr 2/2022/G

4. Lista operacji wybranych konkurs nr 2-2022-G

Zamieszczono 11.03.2022r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2021

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu nr 2/2021 - zakres tematyczny -Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Zamieszczono 08.02.2022r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2021

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu nr 1/2021 - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Konkurs dotyczył – Rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

Zamieszczono 16.09.2021r.

WYNIK KONKURSU NR 3/2021/G

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 informuje o wynikach konkursu nr 3/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa

-protokół posiedzenia Rady_konkurs  nr 3/2021/G

 -załączniki do protokołu Rady od 1 do 4_konkurs nr 3/2021/G

 -lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 3/2021/G

 -lista operacji wybranych_konkurs nr 3/2021/G

Zamieszczono 11.06.2021r.


WYNIK KONKURSU NR 1/2021/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o wynikach konkursu nr 1/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej - operacja grantowa

  

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 1/2021/G

 

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 4_konkurs nr 1/2021/G

 

-lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 1/2021/G

 

-lista operacji wybranych_konkurs nr 1/2021/G

Zamieszczono 11.06.2021r.


WYNIK KONKURSU NR 2/2021/G

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 informuje o wynikach konkursu nr 2/2021/G - Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa


-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 2/2021/G

 

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 4_konkurs nr 2/2021/G

 

-lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 2/2021/G

 

-lista operacji wybranych_konkurs nr 2/2021/G

Zamieszczono 10.03.2021r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2020/G 


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  

 

informuje o wynikach konkursu NR 1/2020/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

 

 

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 1/2020/G

 

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 6_konkurs nr 1/2020/G

 

-lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 1/2020/G


-lista operacji wybranych_konkurs nr 1/2020/G

Zamieszczono 23.11.2020r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2020

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2020 zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

 

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

- protokół posiedzenia Rady z załącznikami
- Protest - WZÓR-PISMA

Zamieszczono 28.08.2020r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2020

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2020,  rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 

 

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

- lista operacji wybranych

- protokół posiedzenia Rady z załącznikami

Zamieszczono 30.01.2020r.


WYNIK KONKURSU NR 3/2019


 

 

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2019,  zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.

 

 

W załączeniu:

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady z załącznikami

Zamieszczono 30.01.2020r.


WYNIK KONKURSU NR 4/2019


 

 

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wynikach oceny konkursu NR 4/2019,  zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Konkurs dotyczy infrastruktury kulturalnej

 

 

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady z załącznikami

Zamieszczono 07.01.2020r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2019/G 


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  

 

informuje o wynikach konkursu NR 1/2019/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

 

-lista operacji zgodnych z PROW i LSR_konkurs nr 1/2019/G

 

-lista operacji wybranych_konkurs nr 1/2019/G

 

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 1/2019/G

 

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 3_konkurs nr 1/2019/G

Zamieszczono 26.11.2019r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2019Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o wynikach oceny konkursu nr 2/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

W załączeniu:

1 - Lista operacji zgodnych z PROW i LSR >>>

2 - Lista operacji wybranych >>>

3 - Protokół z posiedzenia Rady z załącznikami >>>

Zamieszczono 28.10.2019r.

WYNIKI KONKURSU  NR 1/2019 


w ramach ponownej oceny po otrzymaniu stanowiska Zarządu Województwa w sprawie protestu

 

 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwojuinformuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2019  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  po ponownej ocenie po otrzymaniu stanowiska Zarządu Województwa w sprawie protestu 

 

- protokół posiedzenia Rady w dniu 21.10.2019 r. z załącznikami

- lista operacji wybranych po ponownej ocenie 

Zamieszczono 06.09.2019r.

WYNIKI KONKURSU  NR 1/2019 PO ROZPATRZENIU PROTESTU 


 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 1/2019  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia  protestu.

 

Protest rozpatrzono negatywnie.

protokół posiedzenia Rady w dniu 04.09.2019 r. z załącznikami

Zamieszczono 26.08.2019r.

Sprostowanie  do protokołu z dnia 06.08.2019 r.


z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju - Konkurs nr 1/2019

 

                W protokole z dnia 06.08.2019 r. z posiedzenia Rady LGD – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wkradły się błędy, które poniżej prostujemy:

 

czytaj całość >>>

Zamieszczono 13.08.2019r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2019


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu nr 1/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


W załączeniu:

1 - Lista operacji zgodnych z PROW i LSR
2 - Lista operacji wybranych
3 - Protokół z posiedzenia Rady
4 - Protest – wzór pisma

Zamieszczono 13.03.2019r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2018/G 


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  

informuje o wynikach konkursu NR 1/2018/G - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
-lista operacji spełniających kryteria_konkurs nr 1/2018/G

 

-lista operacji wybranych_konkurs nr 1/2018/G

 

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 1/2018/G

 

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 4_konkurs nr 1/2018/G

Zamieszczono 13.03.2019r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2018/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 2/2018/G - zakres tematyczny projektu grantowego: zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „Powrót do tradycji”.

 


 


 


Zamieszczono 24.09.2018r.

WYNIKI KONKURSU  NR 4/2018 PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW

 Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 4/2018  zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej 
po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia złożonych  protestów. Protesty rozpatrzono negatywnie.

protokół posiedzenia Rady w dniu 19.09.2018 r.
lista operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów

Zamieszczono 03.09.2018r.

WYNIK KONKURSU NR 4/2018 


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu nr 4/2018 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej 

W załączeniu:

 

Lista operacji zgodnych z PROW i LSR

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Załączniki do protokołu

Protest – wzór pisma

Zamieszczono 09.08.2018r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2018


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2018 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.

W załączeniu:

- lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady

załączniki do protokołu Rady

Zamieszczono 09.08.2018r.

WYNIK KONKURSU NR 2/2018


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura kulturalna (świetlice)

W załączeniu:

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady

załączniki do protokołu Rady

Zamieszczono 09.08.2018r.


WYNIK KONKURSU NR 3/2018


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura rekreacyjno-sportowa

W załączeniu:

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

protokół posiedzenia Rady

załączniki do protokołu Rady

Zamieszczono 14.11.2017r.

WYNIK KONKURSU NR 5/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 5/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 - lista operacji spełniajacych kryteria_konkurs 5_2017

lista operacji wybranych_konkurs 5_2017

- protokół z posiedzenia Rady_konkurs_5_2017

- załaczniki do protokołu Rady od 1 do 4

Zamieszczono 14.11.2017r.

WYNIK KONKURSU NR 6/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 6/2017 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.

lista operacji spełniających kryteria_konkurs 6_2017

lista operacji wybranych przez Radę konkurs 6_2017

potokół posiedzenia Rady konkurs 6_2017

załaczniki do protokołu Rady od 1do 4

Zamieszczono 08.09.2017r.

WYNIK KONKURSU NR 3/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 3/2017 - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

-lista operacji spełniających kryteria_konkurs nr 3/2017/G

-lista operacji wybranych_konkurs nr 3/2017/G

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 3/2017/G

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 4_konkurs nr 3/2017/G

Zamieszczono 08.09.2017r.

WYNIK KONKURSU NR 4/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach konkursu NR 4/2017/G - zakres tematyczny projektu grantowego:zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs dotyczy projektu grantowego – "POWRÓT DO TRADYCJI".

-lista operacji spełniających kryteria_konkurs nr 4/2017/G

-lista operacji wybranych_konkurs nr 4/2017/G

-protokół posiedzenia Rady_konkurs nr 4/2017/G

-załączniki do protokołu Rady od 1 do 5_konkurs nr 4/2017/G

Zamieszczono 20.06.2017r.


WYNIK KONKURSU NR 2/2017

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach konkursu NR 2/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 17.05.2017r.

WYNIKI KONKURSU  NR 1/2017 

 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej


WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 23.01.2017r.WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 23.01.2017r.


KOREKTA DO PROTOKOŁU DOTYCZĄCEGO KONKURSU  NR 1/2016 

 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


Korekta do Protokołu dotyczącego konkursu nr 1 2016

Zamieszczono 10.01.2017r.

WYNIKI KONKURSU  NR 1/2016 PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2016 po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia złożonych  protestów.


protokół posiedzenia Rady z załącznikami_protesty >>> czytaj całość

- lista operacji wybranych konkurs 1 2016 po rozpatrzeniu protestów >>> czytaj całość

Zamieszczono 19.12.2016r.

WYNIK KONKURSU NR 1/2016

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

 

informuje o wyniku konkursu NR 1/2016

konkurs-lista operacji spełniających kryteria >>> podgląd

konkurs-lista operacji wybranych >>> podgląd


załączniki do protokołu od 1 do 16 >>> do pobrania

WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.