„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 27.10.2023r.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe

W październiku 2023 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na które umowa została podpisana 20 maja 2023 r.. Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Przedsięwzięcie – Akademia wolnego czasu.

Czytaj całość

Zamieszczono 25.05.2023r.

Zamieszczono 24.05.2023r.

Zamieszczono 26.04.2023r.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe

W kwietniu 2023 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na które umowa została podpisana 29 października 2021 r.. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamieszczono 27.03.2023r.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe

W marcu 2023 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które umowa została podpisana 21 lutego 2022 r.. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamieszczono 07.11.2022r.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe

W październiku 2022 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które umowa została podpisana 24 listopada 2021 r.. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

czytaj całość >>>

Zamieszczono 18.11.2021r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zakończyło realizację grantu „Akademia wolnego czasu”

W maju 2020 r. podpisaliśmy z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmował 23 zadania, w tym wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej w ramach wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu realizowane były działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.

Cel grantu został osiągnięty, zorganizowano w ramach operacji szereg form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących aktywizujących lokalne społeczeństwo które miały na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych. Ze względu na pandemię COVID szereg zadań było realizowanych z przesunięciem czasowym.


czytaj całość >>>

Zamieszczono 06.08.2021r.

Umowa z Marszałkiem oraz Grantobiorcami na realizację grantów podpisana.

W dniu 29 lipca 2021 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ok. 88 tys. zł. Projekt obejmuje 15 zadań w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” . Celem grantu jest zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: warsztatów, wyjazdów studyjnych i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.

Wpłynęło 15 wniosków na kwotę 87 975,00 zł, JST złożyło 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 001,00 zł co stanowi 5,68 %. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE ZOSTAŁY 30 LIPCA 2021 .


czytaj całość >>>

Zamieszczono 06.10.2020r.

Zrealizowaliśmy kolejne projekty grantowe - POWRÓT DO TRADYCJI

W październiku 2020 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które umowa została podpisana 10 czerwca 2019r.. Zakres tematyczny operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.


czytaj całość >>>

Zamieszczono 03.06.2020r.

Zaproszenie na podpisanie umów w ramach realizacji grantu i szkolenie

W dniach 18 - 19 czerwca 2020 r. w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się podpisanie umów i szkolenie dla Wnioskodawców realizujących poszczególne zadania grantowe. Łączna kwota realizowanych zadań 156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.

Cel grantu– zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.

Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych

Terminy podpisania umów i szkoleń – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) i 19 czerwca 2020 r. (piątek) Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia, Stargard ul. Śląska 9. Mając na uwadze obecną sytuacje związaną z koronawirusem godziny podpisania umów i szkolenia zostaną umówione indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych organizacji.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 01.06.2020r.

Umowa z Marszałkiem na realizację grantu podpisana

W dniu 25 maja 2020 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” w ramach wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.

Zamieszczono 01.06.2020r.

Zrealizowaliśmy projekty grantowe - AKADEMIA WOLNEGO CZASU

Stowarzyszenie „WIR” zakończyło realizację grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w czerwcu 2019 r.. W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć wniosek o płatność. W ramach „Akademii wolnego czasu - formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD” zrealizowano 10 grantów na terenie gmin: Chociwel, Ińsko, Stargard, Dobrzany, Marianowo, Kozielice. Przeprowadzonych było 13 szkoleń i 15 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 300 osoby z grup defaworyzowanych. Celem grantu było zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym a także ochronie środowiska oraz zmian klimatycznych.

Poniżej granty i gminy na obszarze których je realizowano:
1. „Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel,
2. Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle - gmina Ińsko,
3. Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard,
4. Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany,
5. Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym- gmina Ińsko,
6. Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu,
7. Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo,
8. Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka- gmina Ińsko,
9. Aktywna jesień w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard,
10.Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży.

Zamieszczono 28.10.2019r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.