„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju dnia 03.08.2023r. podjęło uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w związku z uzupełnieniem składu organów latach 2023-2027

 1. 1. Przewodniczący: Stanisława Bodnar

 2. 2. Wiceprzewodniczący: Danuta Ankutowicz

 3. 3. Wiceprzewodniczący: Monika Krekora-Skrobisz

 4. 4. Członkowie:

 1. Barbara Jaroszek

 2. Danuta Grzegorek

 3. Wojciech Dziwiński

 4. Daniel Wilk

 5. Marek Kędziora

 6. Adam Gumny

 7. Dariusz Zybała

 8. Alina Werstak

 9. Patrycja Nagórska

 10. Jolanta Lipińska

 11. Teresa Furman

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.