„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 11.05.2023r.

Forum Społeczne w sprawie konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 10 maja w Pałacu nad Jeziorem w Chociwlu spotkanie konsultacyjne w celu zaprezentowania głównych założeń przedsięwzięć i planowanego podziału środków przeznaczonych na wdrażanie LSR w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Cele i zadania, zapisane w strategii wynikają z diagnozy obszaru i potrzeb mieszkańców zgłaszanych podczas spotkań konsultacyjnych we wszystkich gminach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „WIR”. Na spotkaniu w Chociwlu obecni byli przedstawiciele sektora publicznego, w tym kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora społecznego – reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. W zakładce PROW na lata 2021-2027 na stronie Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl przedstawiamy prezentację ze spotkania i prosimy Państwa o ewentualne sugestie i uwagi.

Prezentacja - Lokalna strategia rozwoju 2023-2027 >>>
Prezentacja - Tworzenie strategii WIR na spotkanie Chociwel >>>

Zamieszczono 10.10.2022r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w dniach 3, 4, 5 października przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju spełniającej warunki dostępu w konkursie na LSR

czytaj całość >>>

Zamieszczono 30.09.2022r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w dniach 19, 20, 21 oraz 23 września przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju spełniającej warunki dostępu w konkursie na LSR

czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.09.2022r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w dniach 14, 15, 16 września przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju spełniającej warunki dostępu w konkursie na LSR

czytaj całość >>>

Zamieszczono 06.09.2022r.

Zamieszczono 26.08.2022r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.