„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 16.11.2022r.

Szkolenia online dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie

W związku z ogłoszonym konkursem 1/2022 o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zakres PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ organizujemy szkolenia online.

Termin - 22 listopada 2022 r. (wtorek)  godz.1100

Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki zgłosić uczestnictwo mailowo na adres wir-lgd@wp.pl. W tytule maila proszę wpisać „udział w szkoleniu online”

Zamieszczono 16.11.2022r.

Zamieszczono 31.10.2022r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt." PROWadząc przez obszary LGD Województwa Zachodniopomorskiego" - Film informacyjno – szkoleniowy.

https://youtu.be/97Xo8a0b7xo

Zamieszczono 30.09.2022r.

Zamieszczono 30.09.2022r.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w dniach 26, 28 oraz 29 września przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju spełniającej warunki dostępu w konkursie na LSR. Konsultacje odbyły się w siedzibach miast i gmin w Suchaniu (26.09), Dobrzanach (28.09) oraz w Warnicach (29.09). Udział w spotkaniu brały osoby z sektorów publicznego, społecznego oraz gospodarczego. Podczas konsultacji uczestnicy zapoznali się z zadaniami RLKS na lata 2021-2027, które wskazane zostały w przyjętym przez KE Planie Strategicznym WPR. W trakcie spotkań zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk oraz działań zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowania. Uczestnicy konsultacji wzięli udział w ocenie słabych i mocnych stron obszaru gmin z ich szansami i zagrożeniami oraz omówili miejscowe problemy strategiczne, tematy projektowe oraz tworzyli fiszki projektowe.

Zamieszczono 26.09.2022r.

Rajd rowerowy –Szlakiem Nadodrzańskim

Rajd rowerowy –Szlakiem Nadodrzańskim Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 24 września 2022 roku zorganizowało rajd rowerowy- Szlakiem Nadodrzańskim. Miejscem zbiórki było Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach gmina Mieszkowice. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Pana Michała Dworczyka dowiedzieliśmy się o genezie powstania Oddziału Muzeum oraz cmentarza żołnierzy, którzy zginęli podczas forsowania Odry i zdobywania Berlina.

Zamieszczono 21.09.2022r.

Zamieszczono 13.09.2022r.

XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.


Termin: 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 13.00
Miejsce: Pałac nad Jeziorem w Chociwlu, ul. Szkolna 4


Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.

Zamieszczono 26.08.2022r.

Zamieszczono 24.08.2022r.

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Dnia 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul Śląska 9 w Stargardzie, odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W szkoleniu prowadzonym przez Pana Krzysztof Palucha, kierownika Referatu Spraw Gospodarczych w Gminie Ińsko udział wzięli Beneficjenci, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa oraz Wnioskodawcy, których wnioski są w trakcie oceny. W trakcie szkolenia omówiono wniosek o płatność oraz na bieżąco wyjaśniano wszelkie wątpliwości Beneficjentów dot. procedur związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku. Beneficjenci otrzymali również informację o najczęściej pojawiających się błędach oraz brakach przy składaniu wniosków.

Zamieszczono 16.08.2022r.

„Znasz li swój WIR”- ciekawe projekty i miejsca na obszarze LGD

Dnia 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul Śląska 9 w Stargardzie, odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W szkoleniu prowadzonym przez Pana Krzysztof Palucha, kierownika Referatu Spraw Gospodarczych w Gminie Ińsko udział wzięli Beneficjenci, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa oraz Wnioskodawcy, których wnioski są w trakcie oceny. W trakcie szkolenia omówiono wniosek o płatność oraz na bieżąco wyjaśniano wszelkie wątpliwości Beneficjentów dot. procedur związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku. Beneficjenci otrzymali również informację o najczęściej pojawiających się błędach oraz brakach przy składaniu wniosków.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 04.08.2022r.

Granty w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej

Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu grantowego składającego się z 9 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe , Powiat Stargardzki i Gminę Chociwel

czytaj całość >>>

Zamieszczono 27.07.2022r.

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 08 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1000 organizuje szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.


W złączeniu program. >>>

Zamieszczono 27.07.2022r.

Wyjazd studyjny- „Znasz li swój WIR”- SZLAKIEM HISTORII

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 26.07.2022 zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Znasz li swój WIR”- SZLAKIEM HISTORII. Celem wyjazdu było poznanie historii zabytkowych kościołów, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne obszaru, wiejskie kościółki oprócz ciekawej architektury skrywają wiele tajemnic, które warto poznać . Uczestnicy poznali zatem historię kościołów w Brzesku gm. Pyrzyce, Warszynie, Dobropolu Pyrzyckim- gm. Dolice.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 14.07.2022r.

Wyjazd studyjny - „Znasz li swój WIR” - SZLAKIEM HISTORII

Data: 26.07.2022

Cel wyjazdu: poznanie historii zabytkowych kościołów, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne obszaru, wiejskie kościółki oprócz ciekawej architektury skrywają wiele tajemnic, które warto poznać oraz pokazanie zrealizowanego przez Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju projektu współpracy pn. „Budowa trasy megalitycznej – WROTA CZASU”. Szkolenie dot. historii poszczególnych kościołów przeprowadzi Pan Mirosław Opęchowski pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, informacje na temat projektu współpracy przedstawi Małgorzata Krysiak - kierownik biura LGD.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 11.07.2022r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o rozstrzygnięciu ofert w zakresie grantu ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie".

czytaj całość >>>

Zamieszczono 23.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o rozstrzygnięciu ofert w zakresie grantu ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie".

W załączeniu:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik 1 Formularz oferty

- Załącznik 2 Wzór umowy

- Załącznik 3 Obmiar

- Załącznik 4 Mapka

Zamieszczono 23.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"

Materiały do pobrania:
Czytaj całość

Zamieszczono 21.06.2022r.

Szkolenie pn. ”Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 20.06.2022 r. szkolenie dla uczniów i nauczycieli z Placówki Oświatowej w Chociwlu i Niepublicznej Szkoły w Gogolewie pn.” Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 15.06.2022r.

Dobre Praktyki Górnego Śląska

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami : Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” i Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizowali w dniach 07.06-10.06.2022 szkolenie wyjazdowe pn „Dobre Praktyki Górnego Śląska”. Celem wyjazdu studyjnego było zwiększenie wiedzy na temat projektów, realizowanych na obszarze działania LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska”, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, projektów, które wpierały proces aktywizacji, integracji mieszkańców, były innowacyjne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szkolenie wyjazdowe wpłynęło również na tworzenie sieci kontaktów, wymianę doświadczeń pomiędzy LGD. Zgodnie z programem 24 uczestników poznało różne ciekawe projekty realizowane w pięciu członkowskich gminach LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska”.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 14.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę materiałów budowlanych oraz wykonanie wraz z montażem zestawu mebli kuchennych

Zamieszczono 09.06.2022r.

Zamieszczono 07.06.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.

Zamieszczono 06.06.2022r.

Szkolenie pn. ”Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Warnice i Szkołą Podstawową w Warnicach zorganizowało w dniu 03.06.2022 r szkolenie dla uczniów klas ósmych i nauczycieli ze SP w Warnicach pn.” Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 06.06.2022r.

Dobre Praktyki Górnego Śląska

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju realizuje projekt pn „Dobre Praktyki Górnego Śląska”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, projektów , które wpierały proces aktywizacji, integracji mieszkańców i promocję obszaru.

Zamieszczono 02.06.2022r.

„Dostawa przyczepki samochodowej”

Zamieszczono 02.06.2022r.

„Dostawa dwóch maszyn budowlanych: koparko-ładowarki i minikoparki”

Zamieszczono 31.05.2022r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o unieważnieniu postępowania

Zamieszczono 31.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE
zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
na zadanie:
"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"

Zamieszczono 19.05.2022r.

Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprosił LGD do udziału w szkoleniu pn. „Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie” w dniu 17 maja 2022 r. Tematyka szkolenia wpisuje się w zadania, które mogą być zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027. Pracownicy biura wraz z przedstawicielami ngo wybrali się na szkolenie do Łowicza Wałeckiego do zagrody edukacyjnej pn. 7 OGRODÓW.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 29.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo z siedzibą w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, zwane dalej „Zamawiającym”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie”

Zamieszczono 28.04.2022r.

Wyjazd studyjny w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. „Szlakiem Zakonów” oraz udział w szkoleniu w zakresie zarządzania sieciowymi produktami turystycznymi w dniu 26.04.2022

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem wyjazdu studyjnego w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. ”Szlakiem Zakonów” w dniu 26.04.2022 r. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów projektu współpracy pn. ” Marka turystyczna - sieć Ekomuzea” tj. Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Podczas szkolenia przykładowo wybrano kilka zakonów :cystersów z Bierzwnika, cysterek z Marianowa i Recza franciszkanów z Choszczna i joannitów z Korytowa. W trakcie pokazywania poszczególnych elementów pakietu udzielane było doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej oraz prezentowano projekty dofinansowane ze środków unijnych w Dobrzanach i Bierzwniku.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 26.04.2022r.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”- POLSKO-UKRAIŃSKI rajd pieszy po Wolińskim Parku Narodowym

Grupa mieszkańców z gmin Chociwel, Ińsko, Stargard oraz dwie dziewczynki z Ukrainy wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 23 kwietnia 2022 r. Rajd został zorganizowany w ramach zajęć animacyjnych pn.„ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Trasa prowadziła od miejscowości Wapnica do Lubina przez Woliński Park Narodowy z jego największymi atrakcjami Wzgórzem Zielonka i Jeziorem Turkusowym.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 25.04.2022r.

Podpisanie porozumienia o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2022 – 2027 w ramach podejścia LEADER/CLLD

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania LEADER „ Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER „Stettiner Haft”, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste”, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.” Uniwersytet w Greifswaldzie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w dniu 25 kwietnia 2022 r. porozumienie o kontynuowaniu rozpoczętej już współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji w nowej perspektywie finansowej celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań i projektów

czytaj całość >>>

Zamieszczono 19.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, Kolin 59, 73-115 Dolice, zapraszado złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"


w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 -  formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - wzór umowy
- obmiar 

Zamieszczono 15.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko, z dnia 24 marca 2022 r. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku z siedzibą przy ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, informuje o unieważnieniu postępowania


w załączeniu:
-  Zawiadomienie unieważnienie
- Zestawienie złożonych ofert

Zamieszczono 11.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Pokolenia Tetyń 62 (zwana dalej „Zamawiającym”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”


w załączeniu:
- Zapytanie ofertowe
- Załącznik 1- formularz-oferty
- Załącznik 2- Szkice, rzuty wiaty

Zamieszczono 11.04.2022r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 25/03/2022

w załączeniu:
czytaj całość >>>
Zestawienie złożonych ofert >>>

Zamieszczono 07.04.2022r.

Spotkanie Burmistrzów i Wójtów w sprawie przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy

W Sali konferencyjnej Gminy Stargard w dniu 05.04.2022 odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy, współfinansowanej w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na działanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”, którego celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych.

czytaj całość >>>

Zamieszczono 07.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, Kolin 59, 73-115 Dolice, zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie:
"Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"

W załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - wzór umowy
- obmiar

Zamieszczono 31.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie - budowa jednej wiaty konstrukcji metalowej, pokrytej płytami poliwęglanowymi i ułożenie kostki brukowej na terenie działki nr 329/4 obręb 3 miasta Dobrzany, w ramach projektu „Na dworze, ale pod dachem”.


w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- formularz ofertowy
- przedmiar
- schemat

Zamieszczono 25.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.


w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- formularz ofertowy

Zamieszczono 25.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja „Pokolenia Tetyń 62” z lokalizacją Tetyń 71, 74-205 Tetyń zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Budowę wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”.


w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- formularz ofertowy
- dokumentacja  techniczna
- przedmiar

Zamieszczono 23.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Integracja Lipnika” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie dotyczące wykonania siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z lampą solarną, w miejscowości Lipnik, gm. Stargard W załączeniu:


w załączeniu:

- zapytanie ofertowe
- projekt siłownia zewnętrzna
- formularz ofertowy

Zamieszczono 22.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn. :„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadoptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka”


w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- formularz ofertowy
- wzór umowy
- przedmiar

Zamieszczono 17.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w załączeniu:
- zapytanie ofertowe
- zał. 1_ formularz ofertowy
- zał. 2_ projekt budowlany
- zał. 3_ przedmiar robót

Zamieszczono 07.03.2022r.

Szkolenie z wniosku o płatność

4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach bezpośrednio po podpisaniu umów, odbyło się szkolenie z Wniosku o płatność. Omówiono wniosek o płatność, dokonano analizy zapisów Umowy o powierzeniu grantu, omówiono sprawozdania z realizacji grantu, kontroli, dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów.

Zamieszczono 07.03.2022r.

Podpisanie umów z grantobiorcami

4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach podpisano umowy grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.

Grantobiorcy:
1. Gmina Suchań, grant pn. Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo
2. Gmina Stare Czarnowo, grant pn. Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy
3.Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”- grant pn. „Na dworze, ale pod dachem”
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, grant pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo – grant pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie
6. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”, grant pn. Kolejowa Stacja Rowerowa
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań, grant pn. Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku- grant pn. Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo – grant pn. Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo

Zamieszczono 07.03.2022r.

Konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

28 lutego 2022 r. odbyły się konsultacje w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz warsztat refleksyjny organizowany przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy, JST, podmioty gospodarcze i społeczne, członkowie Zarządu, członkowie Rady LGD, beneficjenci.

Zamieszczono 02.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku "Sami Swoi", Reńsko 26 D, 74-201 Reńsko zwraca się z zapytaniem ofertowym i przedstawienie ceny na zadanie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice.


Załączniki:

1. zapytanie_ofertowe_KGW_Rensko >>>

2. dokumentacja_projektowa >>>

3. zalaczniki_edytowalne >>>

Zamieszczono 02.03.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na „ na Budowę placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa” . Zamawiający Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe Stara Dąbrowa 30c 73-112 Stara Dąbrowa


Termin 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00

Załączniki:

1. zapytanie ofertowe plac zabaw_st dabrowa >>>

2. wzór oferty cenowej_ plac zabaw st dabrowa >>>

Zamieszczono 01.03.2022r.

Podpisanie umów z grantobiorcami oraz szkolenie z wniosku o płatność

4 marca 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1, odbędzie się podpisanie umów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.


Materiały do pobrania:
Czytaj całość >>>

Zamieszczono 01.03.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2021. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej


Termin 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 01.03.2022r.

Zawiadomienie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2021/R o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

Termin 8 marca 2022 r. (wtorek) o godzinie 11.00

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 16.02.2022r.

Wizyta studyjna u partnera projektu Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

Przedstawiciele partnerów projektu współpracy pn. „Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea” tj. Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, LGD „Zielone Światło” w dniach 08-10.02.2022 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Celem wizyty było poznanie i omówienie opracowywanych pakietów turystycznych przez poszczególnych partnerów projektu. Każdy z partnerów przedstawił stopień realizacji swoich pakietów. W przypadku Gospodarzy mogliśmy także zobaczyć przykłady atrakcji, które tworzą poszczególne pakiety.

czytaj całość >>>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.