Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

Znajdziesz nas ul. Śląska 9, 73-110 Stargard
 (budynek w pobliżu Policji). 

ZAPRASZAMY
Zamieszczono 29/09/2020
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Na obszarze Lokalnej Grupy Działania występuje wiele śródpolnych i śródleśnych łąk, które są prawdziwą skarbnicą cennych ziół. Od dawien dawna zioła były wykorzystywane w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Na wsiach ludzie leczyli się za pomocą ziół, wyrocznią był znachor, babka szeptucha lub zielarka. Przyszedł czas, że zapomniano o właściwościach ziół, ale obecnie coraz więcej osób przypomina sobie o ich dobrodziejstwie, odszukując dawne receptury.Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało wyprawę po zioła i grzyby. 26 września 2020 r. na terenie gminy Chociwel odbyło się działanie ”W zdrowym ciele zdrowy duch- wyprawa po zioła i grzyby”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/09/2020
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH SZKOLENIACH
 
18 września 2020 r. w świetlicy  Domu Strażaka w Warnicach przeprowadzono dwa szkolenia z wniosków o dofinansowanie:
1)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowanie dziedzictwa lokalnego.
2)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/09/2020

Szkolenia dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowania
 W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020- zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii organizujemy szkolenia:
ü  18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w świetlicy -  Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.
ü  18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w świetlicy - Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
W załączeniu ramowe programy szkoleń.
Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki potwierdzić uczestnictwo mailowo ( wir-lgd@wp.pl) lub telefonicznie  91 57 843 78.

1. program szkolenia-PROW - czytaj całość >>>
2  program szkolenia-PORiM -  czytaj całość >>>


Zamieszczono 02/09/2020
LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2020Zamieszczono 13/08/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
 
1)    konkursu nr 1/2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie -  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.
2)  konkursu nr 1/2020/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
 
Termin:  21 SIERPNIA 2020 r. (piątek), godzina 12.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR” ul. Śląska 9
 
W załączeniu programy.


Zamieszczono 05/08/2020
Zrób zakupy prosto od rolnika
Odwiedź polskiebazarek.pl i zrób zakupy bez marży prosto od rolnika! Oferowane produkty pogrupowane są w grupy towarowe. Na regionalnych stronach ebazarku zaleźć można min. oferty sprzedaży owoców, warzyw, wędlin, przetworów owocowo-warzywnych oraz produkty nabiałowe i zbożowe. Uzupełnieniem są oferty usług rolniczych, sprzedaży zwierząt hodowlanych, a także materiałów siewnych i sadzeniakowych. Ponadto oferty zawierają informacje o sprzedawcy towaru, cenie oraz możliwości wysyłki, dowozu do klienta lub konieczności odbioru osobistego.
Na platformie ogłoszeniowej można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki temu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników. Warunkiem dodania ogłoszenia jest posiadanie statusu producenta rolnego, producenta i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, usługodawcy usług rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych.
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych i promocji bezpośredniego dostępu do żywności wysokiej jakości.
Źródło: www.ksow.pl
Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 05/08/2020
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- rajd pieszy szlakiem dziedzictwa przyrodniczego i historycznego Gminy Węgorzyno
Mieszkańcy z gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stargard 1 sierpnia 2020 r. uczestniczyli w rajdzie pieszym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 10 kilometrowa trasa wiodła od  Ginawy do Brzeźnicy  i dalej wzdłuż rzeki Brzeźnicka Węgorza do leśniczówki w Ginawie. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/07/2020
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.”Inteligentne wioski, a dobre praktyki”
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  podpisało  umowę na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Inteligentne wioski, a dobre praktyki”. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie ”SIEJA”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, a także projektów, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru.  Na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie wśród  przykładów   „dobrych praktyk” są wioski tematyczne, które nawiązują do nowego podejścia w zakresie kształtowania polityki UE tzw. Koncepcji Inteligentnych WiosekZamieszczono 20/07/2020
XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”
 
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 
Termin: 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 13.00
Miejsce: Hala Widowiskowo -Sportowa w  Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Zamieszczono 16/07/2020
Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Bielice zorganizowali  w dniu 15.07.2020 wyjazd studyjny pn. Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego
Celem wyjazdu studyjnego było  poznanie dziedzictwa  historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/07/2020
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  Stowarzyszenia WIR
 
Zapraszamy na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Termin: 30 lipca  2020 r. (czwartek) o godzinie 13.00.
 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Prosimy członków Stowarzyszenia o potwierdzenie odbioru wysłanych wiadomości  mailowych.
PROSIMY O POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA tel. 91 578 43 78 lub  mailowo  e-mail: wir-lgd@wp.pl
 
Zamieszczono 23/06/2020
SZKOLENIA W CZERWCU 2020
 
8 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu realizacji operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach konkursu 1/2020/R. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
9 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie rozwoju działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla wnioskodawców zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach konkursu 1/2020. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
W dniu 16 czerwca pracownik biura Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczył w szkoleniu „Jak przygotować się i przeprowadzić walne on-line spowodowane pandemią” organizowanym przez FAOW. Szkolenie odbyło się w trybie on-line.
 
18 i 19 czerwca odbyły się 2 szkolenia z wniosku o płatność  – „Zasady rozliczania projektów” grantowych dla 23 wnioskodawców, którzy podpisali umowy na realizację zadań grantowych w ramach „Akademii wolnego czasu”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/06/2020
Podpisanie umów z grantobiorcami
W dniach 10 - 19 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowy na realizację zadań grantowych z 23 wnioskodawcami w ramach „Akademii wolnego czasu”. Łączna kwota realizowanych zadań 156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej.  

podpisanie umów z grantobiorcami - czytaj całość >>>

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/06/2020
Szlakiem Olbrzymów
                Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało 13 czerwca 2020 r. rajd pieszy pn.  ”W zdrowym ciele zdrowy duch -  Szlakiem Olbrzymów”. W rajdzie uczestniczyli mieszkańcy z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Marianowo, Stargard. Trasa rajdu wynosiła ok. 8 km (tereny w okolicach Dobrej) a wiodła przez dolinę rzeki Dobrzenica, półwysep Czapla Szyja i tereny leśne Mały Gaj, Bukowy Las.
Dobra to niewielkie miasteczko położone w powiecie łobeskim, które kryje wiele tajemnic. Miasteczko nie zostało zniszczone podczas II Wojny Światowej, pozostały tu XIX wieczne zabudowania, urokliwe uliczki i te najcenniejsze zabytki średniowieczne tj. kościół z XV wieku z cennym wyposażeniem oraz jeszcze starsze ruiny zamku rycerskiego.
W dawnej łaźni miejskiej z inicjatywy pracowników Publicznej Biblioteki powstała Izba Pamięci, która gromadzi eksponaty dotyczące dawnych mieszkańców Dobrej i tych którzy zamieszkali tu po wojnie.
Dobra i jej okolice to nie tylko bezcenne dziedzictwo historyczne, ale również ciekawe tereny przyrodnicze. Nadleśnictwo Nowogard wraz z gminą wyznaczyli ścieżkę przyrodniczą z elementami historycznymi pn. “Szlak Olbrzymów”. Nazwa szlaku nawiązuje do starego podania, które mówi, iż w XIX wieku odkryto na półwyspie Czapla Szyja cmentarzysko szkieletowe sprzed tysiąca lat, szczątki te były o niespotykanych wymiarach i tak powstała legenda o olbrzymach zamieszkujących ten obszar. Trasa wiodła przez tzw. Mały Gaj - obszar leśny dawniej należący tak jak większość wsi i samo miasto do potężnego rodu rycerskiego Devitzów. Teren ten był wykorzystywany do półdzikiego chowu świń, dlatego spotykamy tu wiele pomnikowych dębów. Podczas wędrówki zwiedziliśmy cmentarz rodowy baronów von Diest mocno zdewastowany, ale obecnie posprzątany. Z zachowanych nagrobków mogliśmy odczytać trzech członków tej rodziny- dawnych właścicieli dóbr rycerskich Dobrzanka. Kolejny pomnikowy dąb skierował nas do miejsca upamiętniającego żołnierzy- mieszkańców Dobrzanki, którzy zginęli podczas I Wojny Światowej.  Trasa wyposażona jest w infrastrukturę turystyczną w postaci wiat, miejsca na ognisko, punktów widokowych i tablic informacyjnych.
Rajd zorganizowany przez LGD był kolejnym zadaniem animacyjnym, który miał na celu promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integrację mieszkańców oraz poznawanie bogatego dziedzictwa województwa zachodniopomorskiego. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 03/06/2020
Zaproszenie na podpisanie umów w ramach realizacji grantu i szkolenie
 
W dniach 18 - 19 czerwca 2020 r. w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się podpisanie umów i szkolenie dla Wnioskodawców realizujących poszczególne zadania grantowe. Łączna kwota realizowanych zadań  156 191 zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.
Cel grantu– zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
 
Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych
 
Terminy  podpisania umów i szkoleń – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) i 19 czerwca 2020 r. (piątek)
Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia,  Stargard ul. Śląska 9.
Mając na uwadze obecną sytuacje związaną z koronawirusem godziny podpisania umów i szkolenia zostaną umówione indywidualnie z przedstawicielami poszczególnych organizacji.Umieszczono 02/06/2020
Zamieszczono 02/06/2020

Dokumenty do pobrania


Formularz zgłoszeniowy - Zielone Lato 2020 - pobierz >>>

Regulamin konkursu - Zielone Lato 2020 - pobierz >>>

Zamieszczono 01/06/2020
Umowa z Marszałkiem na realizację grantu podpisana
 
W dniu 25 maja 2020 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ponad 156 tys. zł. Projekt obejmuje 23 zadania w ramach  –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia i szkolenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” w ramach  wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach grantu będą realizowane działania aktywizujące lokalne społeczeństwo.Zamieszczono 01/06/2020
 
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
Stowarzyszenie „WIR” zakończyło realizację  grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w czerwcu 2019 r..
W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie jest zobowiązane złożyć wniosek o płatność. W ramach „Akademii wolnego czasu - formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD” zrealizowano 10 grantów na terenie gmin: Chociwel, Ińsko, Stargard, Dobrzany, Marianowo, Kozielice. Przeprowadzonych było 13 szkoleń i 15 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 300 osoby z grup defaworyzowanych.
Celem grantu było zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu: szkoleń, warsztatów i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu  wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym a także  ochronie środowiska oraz zmian klimatycznych.
Poniżej granty i gminy na obszarze których je realizowano:
  1. „Ku zdrowotności”-wydarzenia integrujące społeczność gminy Chociwel,
  2. Integracja i aktywizacja społeczności gminy Ińsko z ziemniakami w tle - gmina Ińsko,
  3. Wspólne spędzanie czasu- wydarzenia w gminie Stargard,
  4. Rowerowy rajd plenerowy -szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego gminy Dobrzany,
  5. Warsztaty jeździeckie w Ińskim Parku Krajobrazowym- gmina Ińsko,
  6. Integracja mieszkańców gminy Stargard i Marianowo poprzez wspólne organizowanie wolnego czasu,
  7. Nie siedź w domu! Zróbmy coś razem! -wydarzenia integrujące mieszkańców Gminy Marianowo,
  8. Warsztaty ekologiczne – Ptasia stołówka- gmina Ińsko,
  9. Aktywna jesień  w Małkocinie dla mieszkańców gminy Stargard,
  10. Warsztaty z pasją- spotkania rozwojowe dzieci i młodzieży.


Zamieszczono 27/05/2020
 
UWAGA
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020
 
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Zamieszczono 25/05/2020
 
Szkolenia online dla zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwijanie działalności gospodarczej z PROW i PO RYBY
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza na szkolenia online:
 
ü  8 czerwca (poniedziałek), godz. 1400 szkolenie z Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Należy bez zbędnej zwłoki zarejestrować się na szkolenie. Link do rejestracji poniżej
 
ü  9 czerwca (wtorek), godz. 1400 szkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Należy bez zbędnej zwłoki zarejestrować się na szkolenie. Link do rejestracji poniżej
 
 
Kontakt z biurem: mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78 do biura WIR.

Zamieszczono 14/05/2020
Komunikat dla beneficjentów
W załączniku przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.


Zamieszczono 12/05/2020
OGŁOSZENIE
Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić,
iż laureatem konkursu na główne logo i hasło promocyjne
projektu współpracy „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” został
Pan
LESZEK WŁODKOWSKI-MOSZEJ,
za pracę konkursową złożoną do „Lidera Pojezierza”.
Gratulujemy!
Gratulujemy także laureatom wybranym przez poszczególnych partnerów projektu.
W Stowarzyszeniu „WIR” laureatką została
Pani Renata Czerwonka
Prace konkursowe wszystkich laureatów w załączniku.
 
Wszystkim, którzy złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
 


Zamieszczono 06/05/2020
Znasz li swój WIR?- tajemnice Marianowa
Marianowo to stolica niewielkiej gminy, która wielu mieszkańcom zachodniopomorskiego  kojarzy się  z imprezą pn „LATO z Sydonią”, zabytkowym  zespołem pocysterskim  i najsławniejszą  pomorską czarownicą  Sydonią von Borck.
Klasztor cysterski ufundowany w XIII wieku przez Barnima I przetrwał do czasów współczesnych, nie został zlikwidowany w okresie reformacji tylko zamieniono go na dom dla samotnych pań dobrze urodzonych i taką funkcję pełnił do końca II Wojny Światowej.  Jedną z jego mieszkanek była sławna Sydonia, która ponoć miała rzucić klątwę na książęcy ród i dynastia Gryfitów wygasła w połowie XVII wieku, za to spotkała ją śmierć poprzez spalenie na stosie. Kościół stanowiący część dawnego klasztoru posiada zabytkowe wyposażenie i należy do „perełek” naszego województwa.
Jednak niewiele osób z obszaru LGD wie, że oprócz cennego dziedzictwa historycznego gmina posiada przepiękny kompleks leśny.  Zaledwie 3 km od Marianowa znajduje się kolonia Mariankowo, z trzech gospodarstw zamieszkałe jest tylko jedno. Możemy tu pozostawić samochód i pieszo lub rowerem zwiedzić ten obszar. Droga z Mariankowa prowadzi obok dawnej żwirowni do lasu. I tutaj świetnie przygotowana „autostrada leśna” tj. utwardzona droga po bokach z rowami odprowadzającymi wodę, stanowi dobrze przygotowaną infrastrukturę do rodzinnych wypadów.  Po drodze mijamy miejsce rekreacyjne, śródleśne łąki z pasącymi się stadami saren, stary drzewostan z   dębami, z których trzy uznane są za pomniki przyrody. W zależności  od kondycji można zwiedzić to miejsce, my pieszo robiąc pętle przeszliśmy 11 km. Do kompleksu w Marianowie prowadzą drogi  polno-leśne z Lisowa, Starzyc, Lutkowa, które można przebyć pieszo lub rowerem. Zdjęcia, które przedstawiamy stanowią niewielką cząstkę tego urokliwego miejsca.
Ze względu na pandemię zachowajmy bezpieczeństwo!
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/03/2020
PILNY KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
W związku z pandemią  koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biura, od 13 marca 2020r. do odwołania kontakt z biurem Stowarzyszenia wyłącznie drogą mailową na adres  
e-mail: wir-lgd@wp.pl
lub telefonicznie pod nr telefonów:
513 062 872 Kierownik biura
693 828 328Zastępca kierownika biura


Zamieszczono 28/04/2020
UWAGA -NIE OBOWIĄZUJE  KONKURENCYJNY TRYB WYBORU WYKONAWCÓW
 W RAMACH PROW 2014 - 2020
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).
Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

Zamieszczono 06/04/2020
Znasz li swój WIR? - tajemnice w Ińskim Parku Krajobrazowym
Działanie animacyjne zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju pn. „Znasz li swój WIR?” gdzie mieszkańcom naszego obszaru pokazujemy ciekawe,  unikatowe miejsca na obszarze 14 gmin członkowskich LGD cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ponieważ musimy pozostać w domach i na razie  naocznie nie możemy wspólnie zobaczyć tych miejsc chcę Państwu pokazać je na fotografiach.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/03/2020
W A Ż N E
Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 a poddziałanie 19.2
Szanowni Państwo poniżej dla Państwa wiadomości zamieszczamy odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bieżących pytań w poddziałaniu 19.2 będące odpowiedzią na pytania otrzymane od jednego z samorządów.

Zamieszczono 10/03/2020
KONKURS na logo i hasło
Partnerzy Projektu - Lider Pojezierza - koordynator projektu,  "WIR"- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumunii, Zieloną Dolina Odry i Warty, Lokalną Grupą Działania Zielone Światło i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"  Ogłaszają Konkurs na logo i hasło promocyjne międzynarodowego  projektu współpracy „Marka turystyczna – sieć Ekomuzeów”.
Termin nadsyłania prac do 31 marca 2020 r. Więcej o projekcie w zakładce projekty współpracy.

Zamieszczono 02/03/2020
Odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprosiło na szkolenie beneficjentów pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szkolenie dotyczące zasad sporządzania wniosku o płatność odbyło się 28 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1200. Na szkolenie zostały zaproszone osoby, które podpisały umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego oraz te, których wnioski są jeszcze w trakcie oceny. Omówiony został wniosek o płatność  na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz obowiązujące sprawozdania/informacje i wybrane zapisy w umowie o przyznaniu pomocy. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały, mieli też okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości. Przez kierownika biura Stowarzyszenia zostali zaproszeni do kontaktów bezpośrednich i mailowych.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/02/2020
Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 28 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1200 organizuje  szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.
Zamieszczono 18/02/2020
Warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie
Dnia 14 lutego 2020 r.  w sali restauracji Weranda w  Morzyczynie nad  Jeziorem Miedwie odbyły się  warsztaty w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te są też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 11/02/2020
Konferencja „Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”
 
W dniach 6 - 7 lutego 2020 r. nad morzem w Łukęcinie odbyła się konferencja, której organizatorem był Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego.  Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.
Harmonogram dwudniowej konferencji obejmował m.in.:
ü  bieżące wykorzystanie środków w ramach poddziałania 19.2 i omówienie zasad przeprowadzania i oceny zamówień publicznych;
ü  najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność, kontrola lokalnych grup działania ;
ü  stan wdrażania Priorytetu IV PO „Rybactwo i Morze” wraz z ogólnym zarysem przyszłej perspektywy finansowej;
ü  RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) na przykładzie Programu Społecznik i innych programów aktywności społecznej oraz doświadczenia organu nadzoru we współpracy z lokalnymi grupami po zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
ü   możliwość współpracy w obszarze turystyki i funduszu małych projektów, rewitalizacja i ekonomia społeczna
ü  wdrażanie i rewitalizacja Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Województwie Kujawsko- Pomorskim, jako dobry przykład dla pozostałych samorządów w nowej perspektywie finansowej;
ü  założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2021-2027;
ü  działalność i plany Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz podsumowanie konferencji FARNET” w Brukseli (3-4 grudzień 2019 r.);
ü  przedstawienie dobrych praktyk zachodniopomorskich LGD.
Podczas konferencji były pytania i wywiązały się dyskusje między uczestnikami oraz padło wiele propozycji na działanie w nowej perspektywie 2021-2027.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 30/01/2020
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 14 lutego 2020 r. (piątek), początek godz. 10.00, lokalizacja - Restauracja Weranda, ul. Szczecińska 16, 73-108 Morzyczyn (Jezioro Miedwie).

Załączniki:

Zamieszczono 15/01/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakres tematyczny operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
 
1)    konkursu 3/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
2)  konkursu nr 4/2019 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Termin posiedzenia: 24 stycznia 2020. (piątek) początek posiedzenia o godzinie 1330 – siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.
 
W załączeniu programy.


Umieszczono 08/01/2020
Zamieszczono 31/12/2019
Szkolenia dla  członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
                                                                  
W dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej na ul. Bema 6 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników  w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji, realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i najczęstszych błędów  i problemów.
Ponadto poinformowano o sprawach bieżących dotyczących sprawy wniesionej do Sądu Administracyjnego.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/12/2019
Odnowienie zabytkowej empory chóralnej w kościele w Pęzinie
W kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie była realizowana operacja pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowej empory chóralnej w kościele w Pęzinie gmina Stargard”,  współfinansowana w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ze środków Unii Europejskiej - poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Dzięki realizacji przedsięwzięcia uratowano niezwykle cenny zabytek. Konserwacja, która trwała ponad rok, przywróciła dawną świetność emporze chóralnej. Odnowiony został nie tylko parapet empory, ale przede wszystkim 16 obrazów umieszczonych w arkadach malowanych na drewnie przedstawiających postaci ze Starego i Nowego Testamentu.
Z okazji odnowienia empory chóralnej odbyła się uroczystość w dniu 23.11.2019 r. o godz. 16.00 w kościele w Pęzinie.  Z tej okazji wykład na temat dziedzictwa kulturowego w Pęzinie poprowadził Pan dr hab. Marcin Majewski prof. US, oraz Pan mgr Przemysław Manna na temat procesów konserwacji empory chóralnej. Na uroczystość zostali zaproszeni mieszkańcy Pęzina, Ulikowa oraz innych okolicznych miejscowości, jak również innych gmin. W wykładach udział wzięło ponad 50 osób. Parafia przygotowała poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Pęzinie dla przybyłych gości.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/12/2019
I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem I Rajdu Nocnego im. . HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA. Rajd odbył się w rocznicę urodzin Druha 13 grudnia (piątek) 2019. W programie Rajdu było poznanie historii miasta Stargardu i jego wybranych zabytków tj. wieży ciśnień, Bramy Pyrzyckiej, Kolegiaty, a na zakończenie ognisko na Bobrowej Polanie. Pogoda i frekwencja dopisała. W I Rajd Nocny po Stargardzie udział wzięło ponad 60 osób i każdy z uczestników liczy na II edycję. RAJD  realizowany był w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/12/2019
SPOTKANIE  RADY  - szkolenie i ocena wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: sala konferencyjna Stargard ul. Bema 6.
- szkolenie -uzupełnienie  wiedzy w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji, realizacja celów i wskaźników. Podsumowanie dotychczasowej pracy Rady, najczęstsze błędy i problemy.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny ocenianych operacji  grantowych:
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych-  AKADEMIA WOLNEGO CZASU.

Zamieszczono 13/12/2019
EKOLOGIA I TRADYCJA
Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nosowa było organizatorem konkursu „EKOLOGIA I TRADYCJA”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwój kreatywności, wzrost świadomości ekologicznej oraz zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.
Konkurs odbył się 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Nosowie, gmina Suchań. Wszystkich przybyłych przywitała Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar, która w kilku zdaniach opowiedziała o gminie i samej miejscowości. Na konkursie obecni byli członkowie Rady Stowarzyszenia w osobach Pani Danuty Ankutowicz, Aliny Werstak, Barbary Jaroszek, Jolanty Lipińskiej. Kierownik biura Małgorzata Krysiak omówiła program, zasady konkursu w nawiązaniu do dawnych tradycji.
Święta Bożego Narodzenia związane są z bogatą symboliką, obrzędami, niektóre przetrwały do czasów obecnych inne zanikają. Zwyczaj strojenia choinki zachował się w każdym polskim domu wyparł on dawną podłaźniczkę, zachował się w Nosowie, gdzie KGW wykonało ją i zawiesiło przy suficie.
Dawniej ozdoby na choinkę wykonywano własnoręcznie, w bogatszych domach pojawiły się bombki obecnie na wielu choinkach pojawiają się plastikowe ozdoby. Celem konkursu był powrót do tradycji i ustrojenie drzewka bożonarodzeniowego własnymi ozdobami. Uczestniczki spisały się na medal, były bombki wykonane różną techniką, pierniczki, łańcuchy, zawieszki ze słomy, z piór i owoców- jednym słowem same cudeńka, co można zobaczyć na zdjęciach. Jury nie potrafiło wybrać najpiękniejszej, bo wszystkie były pomysłowe, estetyczne, po prostu prześliczne. Choinki te otrzymały imiona i zostaną 14 grudnia o godz. 1200 posadzone w wybranym miejscu publicznym. Jest to nasza odpowiedź na apel Całego Świata SADZIMY DRZEWKA. W nagrodę wszystkie Panie otrzymały ręcznie malowaną POLSKĄ BOMBKĘ wraz z życzeniami.
Kolejnym konkursem było także ciasto bożonarodzeniowe, nie zabrakło więc pierników, pierniczków, serników, makowców, zachowane były tradycyjne składniki, ale wykonanie współczesne. KGW i ngo jako nagrody otrzymały patery na ciasto. Dodatkowo uczestniczki rozpoznawały przyprawy, co nie było wcale łatwe, gdyż były ukryte w nieprzezroczystych woreczkach , ale zabawa była fajna.
W nawiązaniu do obdarowywania się prezentami, czy to na Świętego Mikołaja czy na Gwiazdkę organizatorzy przygotowali niespodziankę. Dawniej prezenty były praktyczne, przemyślane i często własnoręcznie wykonane, dlatego uczestniczki pod okiem instruktora Pani Aleksandry Kotschendoff wykonały własny prezent jakim były drewniane korale.
Nie zabrakło POLSKICH KOLĘD, tradycyjnego czerwonego barszczu z pierożkami, niespodzianką było masło podarowane przez Panią Grażynę Kuca, które z chlebem smakowało znakomicie.
Pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za organizację i za uczestnictwo w konkursie w którym udział wzięły: KGW w Linówku, OSP w Lisowie, KGW „HRABINA” w Mielnie Pyrzyckim, Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w Ińsku, KGW ”SŁODZIANKI” Słodkowo, KGW ”KOŃCZYNKI” w Sulinie, Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon”, Pani Sołtys z Sierakowa Bożena Linhard, KGW w Wiechowie, KGW „Kłębowianki”, Stowarzyszenie Forum Chociwelskie, KGW Nosowo, KGW Długie, Stowarzyszenie ”Grzędzice Jutra”, KGW Żarowo.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 10/12/2019
Zamieszczono 29/11/2019
STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE
zapraszają na
I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE
IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
 TERMIN: 13 grudnia (piątek) 2019 roku
ZBIÓRKA: godz. 18.00, Galeria Starówka

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/11/2019
Szkolenie dla JST
 
12 listopada 2019 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem w konkursach z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do sporządzenia wniosków o przyznanie pomocy.
W trakcie szkolenia omówiono warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapoznano z kryteriami wyboru operacji, odbyły się warsztaty ze sporządzania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego,
Po szkoleniu przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/11/2019
Kształtowanie postaw proekologicznych – konkurs pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. „EKOLOGIA I TRADYCJA”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Koło Gospodyń Wiejskich w Nosowie gmina Suchań.
Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godz. 1200 w świetlicy wiejskiej w Nosowie gmina Suchań. Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania.
 Konkurs jest odpowiedzią na apel sadzimy drzewa, a jednocześnie  związany jest z bożonarodzeniową  tradycją. W ramach konkursu będą dwie kategorie – „Najpiękniej ubrana choinka”, gdzie uczestnicy samodzielnie przygotują ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę a po świętach jak tylko pozwolą warunki atmosferyczne  posadzą drzewka w miejscach publicznych.  Druga kategoria to „Najsmaczniejsze świąteczne ciasto” i będzie to własnoręcznie upieczone ciasto z wykorzystaniem  dawnych bądź rodzinnych  receptur.
 
W załączeniu pełna informacja oraz regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe.Zamieszczono 12/11/2019
ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
1) konkursu 2/2019 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PRZEZ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2) konkursu nr 1/2019/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

Termin posiedzenia: 20 listopada 2019 r. (środa) początek o godzinie 13:30
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.

W załączeniu programy.
Zamieszczono 31/10/2019
Zapraszamy na szkolenie/warsztaty z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W związku z ogłoszonymi konkursami na stronie stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie +pliki, Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie 12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Marianowie ul. Mieszka I 1.
Wnioskodawcami działań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkursy dotyczą niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. W programie:
-  omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
-  sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW (warsztaty) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego,
-  kryteria wyboru operacji i test sprawdzający wiedzę uczestników.


Zamieszczono 28/10/2019
Dobre praktyki - projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz w ramach PO „Rybactwo i Morze”
 
Publikacja opracowana przez  Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zawiera szereg najciekawszych i najefektywniejszych  działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.
Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:
• organizacji realizującej projekt,
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).
 

Zamieszczono 23/10/2019
Szkolenia na temat grantów odbyły się w Małkocinie i Kozielicach
Zainteresowani składaniem wniosków w ramach grantu „Akademia wolnego czasu”, licznie przybyli na szkolenia, gdzie mogli dowiedzieć się jakie są zasady pozyskania środków na realizację swoich pomysłów. W ramach szkoleń: 16 października 2019 r. w Małkocinie gm. Stargard i 22 października 2019 r. w Kozielicach  uczestnicy zostali zapoznani z wybranymi elementami z Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówiono wniosek o przyznanie pomocy na operacje grantowe  „Akademia wolnego czasu”, wspólnie wypełniono wniosek, omówiono Kartę opisu operacji, kryteria wyboru projektów grantowych, wybrane elementy procedury oceny wniosków. Na koniec był test sprawdzający wiedzę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/10/2019
Aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji
Dostępna jest aktualizacja formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu - Informacji składanej po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.
Dokumenty dostępne są na stronie:

   

Umieszczono 17/10/2019
Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 15/10/2019
ZAWIADOMIENIE
Informujemy, że dnia 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 13.00  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące protestu w ramach konkursu nr 1/2019 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . Miejsce posiedzenia - siedziba Stowarzyszenia „WIR” ul. Śląska 9.
 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z oceny wniosków na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady" i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
3. Omówienie stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego protestu złożonego w ramach naboru 1/2019.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Dokonanie oceny wniosku i podjęcie stosownej uchwały.
6. Sporządzenie listy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia oceny.
7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
Zamieszczono 09/10/2019
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenia z grantów
Zainteresowanych składaniem wniosków na z granty w ramach „Akademii wolnego czasu” zapraszamy na szkolenia.
16 października 2019 r. (środa) o godz. 15.00, MAŁKOCIN, gm. Stargard (lokalizacja-świetlica wiejska w Małkocinie) zapraszamy zainteresowanych z gmin: Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań.
22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00, KOZIELICE  (lokalizacja -Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach) zapraszamy zainteresowanych z gmin: Bielice, Dolice, Kozielice, Pyrzyce, Stare Czarnowo, Warnice.
 
W programie  prezentacja wybranych elementów z LSR, omówienie naborów konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji. Nabory wniosków od 31 października 2019 r. do 22 listopada 2019 r.. Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Szczegóły na stronie wir-lgd.org.pl w zakładce konkursy, podzakładka  PROW ogłoszenia + pliki
UWAGA: Zgłoszenia uczestników szkolenia w Stowarzyszeniu ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, tel. 91 578 43 78, wir-lgd@wp.pl.
Zamieszczono 08/10/2019
RAJD ROWEROWY pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie wraz z  Gminą Stara Dąbrowa w ubiegłą sobotę  5.10.2019 r. zorganizowali Rajd Rowerowy pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. W rajdzie wzięli udział  uczestnicy  w różnym wieku. Przed imprezą organizator rozdał kamizelki odblaskowe, wodę oraz coś słodkiego. Uczestnicy pokonali trasę 20 kilometrów wiodącą ze Starej Dąbrowy przez Nową Dąbrowę, Krzywnicę, Rokicie, Chlebowo, Białuń, Tolcz, Łęczynę i z powrotem do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Starej Dąbrowie. Przewodnikiem rajdu był członek zarządu Stowarzyszenia „Stargard Na Rowery”. Jeden z członków rajdu wykazał się ogromną wiedzą na temat Gminy Stara Dąbrowa i w każdej miejscowości opowiadał ciekawostki z regionu. Podczas przejazdu całej grupie dopisywały znakomite nastroje, co było widoczne na postojach grupy rajdowej. Pomimo kapryśnej pogody wszystkim uczestnikom udało się pokonać 20 km trasy i dojechać do mety. Po rajdzie odbył się  konkurs  z wiedzy o gminie Stara Dąbrowa. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek zakupiony z projektu. Członkowie sołectwa Stara Dąbrowa przygotowali dla strudzonych rowerzystów poczęstunek w postaci gorącego posiłku: kiełbasek z grilla, napojów, serwisu kawowego i słodyczy. Uczestnikom wyprawy dziękujemy za udział w rajdzie, oraz bezpieczne i radosne pokonanie całej trasy.   

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 07/10/2019
Zamieszczono 04/10/2019
Wizyta studyjna do gospodarstw agroturystycznych w okolicach Darłowa
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizowali w dniu 3 października 2019 r. wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych pt. „Podstawy prawne do prowadzenia działalności agroturystyczne - aspekty prawno - finansowe”. Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania ”Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW  lata 2014-2020.
 Uczestnicy zwiedzili dwa gospodarstwa agroturystyczne w Jeżycach gmina Darłowo. czytaj całość >>>

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 02/10/2019
Zamieszczono 02/10/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch-Rajd Nordic Walking wokół Dobrzan
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Towarzystwem Przyjaciół Dobrzan ”Złoty Szpon” w dniu 28.09.2019 r. zorganizowali Rajd Nordic Walking wokół Dobrzan. Trasa (10 km) wiodła przez Iński Park Krajobrazowy doliną rzeki Pęzinki. Uczestnicy rajdu w ramach konkursu „Jakie to drzewo” rozpoznawali gatunki drzew. Przewodnikiem był Pan Robert Kawa, który opowiadał o dziedzictwie przyrodniczym i historycznym. Dowiedzieliśmy się jak prowadzona jest gospodarka leśna, o urokliwym miejscu, gdzie w środku lasu w okresie międzywojennym była restauracja do której można było dopłynąć rzeką. Z Programu Województwa Zachodniopomorskiego tj. dofinansowania unijnego na trasie Dobrzany - Ognica wybudowano miejsce rekreacyjne pod starym tulipanowcem, można tutaj odpocząć, zapoznać się z unikatową fauną i florą Parku. Po przejściu trasy członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” przygotowali ognisko podczas, którego podsumowano rajd, wręczono nagrody rzeczowe laureatom konkursu. Dziękujemy wolontariuszom i uczestnikom za udział w rajdzie, jego organizację i wspólne spędzenie w sposób aktywny słonecznej soboty.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/09/2019
Szkolenia na rozwijanie działalności gospodarczej
19 września 2018 r. odbyły się szkolenia z dofinansowań na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach dwóch programów:
a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego RROW na lata 2014-2020
b) Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze” - Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.
W szkoleniach uczestniczyło ponad 40 osób. Uczestnikom zaprezentowano wybrane elementy z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach PROW i PO RYBY, wnioski o przyznanie pomocy z załącznikami, kartę opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku.
Ponadto omówiono biznesplan i kryteria wyboru operacji do dofinansowania w ramach poszczególnych programów, wybrane elementy procedury oceny wniosków, możliwość złożenia protestu. Na zakończenie odbył się Test sprawdzający wiedzę.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 20/09/2019
Zamieszczono 17/09/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch- rajd Nordic Walking

W dniu 28 września (sobota) odbędzie się rajd Nordic Walking wokół Dobrzan. Organizatorzy - Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” zapraszają do uczestnictwa.
Szczegółowe informacje w załączeniu.


Zamieszczono 10/09/2019
Zapraszamy na szkolenia/warsztaty z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Mikro i małych przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój działalności w ramach:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
lub
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Termin szkolenia - 19 września 2019 r. (czwartek) sala konferencyjna Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej) w Stargardzie. Początek godz.11.00

Zgłoszenia uczestnictwa do 16 września do godz.15.00

Programy w załączeniu. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego