Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 18/09/2018
Szkolenie wyjazdowe do  Ekomuzeum Doliny Noteci .
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 27 sierpnia 2018 roku szkolenie wyjazdowe pn.” Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi- poszukiwanie na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”.  Najbliższe znajduje się w województwie w województwie kujawsko-pomorskim jest to Ekomuzeum Doliny Noteci, które stanowi  kulturalno-turystyczną sieć wartych odwiedzenia obiektów, interesujących wydarzeń oraz ciekawych miejsc podnoszących  poziom atrakcyjności powiatu nakielskiego i dostarczających wiedzy na temat regionu historycznej Krajny i Pałuk. W wyjeździe wzięli udział beneficjenci, którzy aplikowali o środki w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD lub uczestniczyli w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ”WIR”. Byli to przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, którzy związani są z rozwojem turystki i dziedzictwa kulturowego obszaru wdrażania LSR. Celem szkolenia było pokazania tworzenia marki turystycznej w oparciu o ekomuzeum, które jest innowacyjną formą rozwoju turystyki. W ramach programu odwiedzono gospodarstwo agroturystyczne” Stodoła”, które od siedemnastu lat świadczy usługi gastronomiczne w oparciu o stare receptury, a także prowadzi ośmiodołkowe pole golfowe w miejscowości Olszanka. W Nakle nad Notecią w Muzeum Regionalnym dowiedzieliśmy się historii o tym regionie, a w gospodarce pasiecznej poznaliśmy tajniki produkcji miodu-  produktu lokalnego. W Ślesinie zwiedziliśmy zabytkowy kościół drewniany i degustowaliśmy gęsinę- produkt z którego słynie ta kraina. Wszystkie odwiedzane miejsca należą do sieci ekomuzeum o której opowiedziała i zaprezentowała Pani Dyrektor biura LGD. Uczestnicy wyjazdu zgłębili wiedzę w jaki sposób dziedzictwo historyczne, kulturowe można wykorzystać w tworzeniu marki turystycznej obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 17/09/2018
Zamieszczono 12/09/2018
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Terenowym PTWzK i Stowarzyszeniem Forum Chociwelskie organizuje w dniu 29 września 2018 ( sobota) rodzinny rajd wokół jeziora Kamienny Most, rajd  realizowany jest w ramach działań animacyjnych wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej .
Zamieszczono 12/09/2018
ZAWIADOMIENIE 
Informujemy, że dnia 19 września 2018 r. (środa) o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia WIR  - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, dotyczące złożonych dwóch protestów w ramach  konkursu nr 4/2018 w zakresie -  PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Termin: 19.09.2018 r. o godz. 14:00.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro. czytaj całość  >>>
Zamieszczono 24/08/2018
Szkolenie wyjazdowe w Juchowie
Stowarzyszenie”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało szkolenie wyjazdowe w dniu 21.08.2018 do gospodarstwa ekologicznego i biodynamicznego do Juchowa prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego PGR prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni ok.1900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” prowadzona jest gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się rytmy kosmiczne, nie skaża się środowiska. Rolnictwo biodynamiczne prowadzone jest w obiegu zamkniętym, zwierzęta( ok.650 sztuk w tym 350 krowy mleczne) otrzymują paszę głownie trawy(łąki i 2-letnie mieszanki traw, koniczyny, lucerny, ziół), a w okresie zimowym siano, z obornika produkowany jest kompost, którym nawozi się pola. W gospodarstwie dodatkowo prowadzi się 5 ha ogród warzywny i 6 ha ogród ziołowy. Kolejną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wszystko po to, aby zwiększyć wiedzę, świadomość, doświadczenie w zakresie współpracy człowieka i środowiska, pokazanie aspektów prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, gdzie produkowana jest zdrowa żywność, dbania o środowisko, zwierzęta, które w nim żyją. To co wyróżnia Juchowo Farm jest prowadzenie programu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w ramach którego działa Pracownia Terapeutyczna, w której osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi ( Nasi Ludzie) mogą pracować, odbywać próby pracy, praktyki, staże. Osoby niepełnosprawne zajmują się przetwórstwem ziół, warzyw, owoców. W ramach środków dofinansowanych z UE buduje się zakład przetwórstwa, który docelowo zatrudniać będzie 50 osób niepełnosprawnych, dla osób tych planuje się wybudować także mieszkania.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 24/08/2018
Znaszli swój WIR- szlakiem zabytkowych kościołów
Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 21 sierpnia 2018 r. szkolenie wyjazdowe pn.”Znaszli swój „WIR”- szlakiem zabytkowych kościołów. Trasa wiodła przez trzy członkowskie gminy, w Suchaniu uczestnicy poznali historię zakonu joanitów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju Suchania i zwiedzili kościół z XV wieku pw. Św. Jana Ewangelisty. Kolejnym punktem była w gminie Marianowo o średniowiecznym rodowodzie miejscowość Dzwonowo, która należała do cysterek z Marianowa. W miejscowości zachował się kamienny kościół z przełomu XV/XVI wieku oraz zabytkowy pałac z końca XVIII wieku wraz z parkiem podworskim. W niewielkiej miejscowości Bobrowniki położonej w gminie Chociwel uczestnicy poznali historię zabytkowego kościoła wraz z przepięknym wyposażeniem. Na końcu Chociwel, gdzie zachował się gotycki kościół z tzw. wieżą przejazdową oraz jego wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, element dawnego pomnika. Miejscowości te były związane z rodziną von Wedel, dawnym rodem rycerskim, który na obszarze między innymi gmin Marianowo i Chociwel posiadał swe majątki, był także fundatorem wielu kościołów. O tym wszystkim opowiadała Pani Arleta Majewska.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/08/2018
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – Kozielice 18 sierpnia
 
W ramach działań promujących zdrowy tryb życia w hali sportowej w Kozielicach odbyły się TURNIEJE: PIŁKI NOŻNEJ MĘŻCZYZN I PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Zwykłe „Razem” z Kozielic we współpracy ze Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Jest to kolejna sportowa impreza przeprowadzona na obszarze Lokalnej Grupy Działania. Zawodnicy i goście otrzymali poczęstunek. Wszyscy dobrze się bawili, rywalizowali i ćwiczyli  hart ducha. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/08/2018
Wizyta studyjna – ekomuzea na obszarze LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk
 27 sierpnia (poniedziałek) Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje wizytę studyjną w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskim) pn. „Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi – poszukiwania na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”. Grupa studyjna odwiedzi Stowarzyszenie LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk” aby zapoznać się z tą tematyką. Celem wizyty jest zapoznanie uczestników wyjazdu z ideą ekomuzeów, tworzeniem sieci atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników tego zakresu. Osoby tworzące ekomuzea na obszarze tej Lokalnej Grupy Działania podzielą się swoimi doświadczeniami. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zamieszczono 20/08/2018
Zamieszczono 16/08/2018
Zamieszczono 13/08/2018
Zamieszczono 10/08/2018
LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE    „ZIELONE LATO” 2018
 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenia promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku po raz kolejny zorganizował  konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz promocja i prezentacja obiektów turystyki wiejskiej. Do tegorocznego konkursu przystąpiło 11 obiektów. Po dokonaniu oceny gospodarstw komisja konkursowa przyznała laureatom następujące miejsca w dwóch kategoriach, które wyróżniały się m.in.: bogatą ofertą turystyczną, estetyką samego gospodarstwa i całego terenu rekreacyjnego, a także zdrową domową kuchnią. czytaj całość >>>

Zamieszczono 10/08/2018
Zamieszczono 24/07/2018
PROGRAM POSIEDZENIA RADY
 
Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – konkursy: 1/2018, 2/2018, 3/2018
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - konkurs nr 1/2018/R.
Data  -  02 sierpnia 2018r. (czwartek).
Początek posiedzenie o godzinie 1100 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
 
Wnioski złożone w ramach poniższych zakresów:
Program Operacyjny Rybactwo i Morze  - Konkurs  nr 1/2018/R
Przedsięwzięcie 1.2.2. Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką. czytaj całość >>>


Zamieszczono 01/07/2018
Kolejne imprezy„W zdrowym ciele zdrowy duch”
W ramach projektu animacyjnego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” odbyły się imprezy tj. 19 maja w Waliszewie gmina Ińsko i 23 czerwca w Żelewie gmina Stare Czarnowo. Stowarzyszenie  finansowo wspierało i współorganizowało imprezy, w Waliszewie wspólnie ze Stowarzyszeniem  „Jagódka”, gdzie odbył się festyn sportowy połączony z pokazem jazdy konnej i powożenia bryczkąw Gospodarstwie Agroturystycznym „Fraitags Ranczo”. Uczestnicy projektu bardzo miło i radośnie spędzili czas, zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne, chętni odbyli jazdę konną, przejażdżkę bryczką, piekli kiełbaski. Udział w projekcie dostarczył uczestnikom wiele emocji.
W dniu 23 czerwca 2018 r. we współpracy z Gminą Stare Czarnowo zorganizowany został turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo, były  atrakcje dla dzieci oraz zabawa. Festyn odbył się nad Jeziorem Miedwie na plaży Żelewo. Udział w projekcie dostarczył uczestnikom wiele emocji. Rywalizacje sportowe były zacięte, ostatecznie zwyciężyła Dębina, drugie miejsce Żelewo a trzecie Binowo.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
 
 
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w sprawie wydania opinii w zakresie złożonych wniosków o przesuniecie terminu zakończenia operacji  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
Data -  28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 13.30
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
 Porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą Rady, dokonanie analizy wyłączeń członków Rady z podejmowania uchwał na podstawie "Rejestru interesu Członków Rady"  i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
  3. Omówienie złożonych wniosków o przesuniecie terminu zakończenia operacji.
  4.  Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian.
  5. Wolne głosy, wnioski, zapytania.


Umieszczono 22/06/2018
Zamieszczono 22/06/2018
Sprawozdanie z operacji: „Znasz li swój WIR?
– SZKOLENIE WYJAZDOWE – z marianowskimi i kołbackimi cystersami w tle”
 
Dnia 01 czerwca 2018 r. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, oraz Gmina Marianowo wspólnie zorganizowali dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Marianowo szkolenie pn. „Znasz li swój WIR?  – z marianowskimi i kołbackimi cystersami w tle”. Celem szkolenia było poznanie dziedzictwa historycznego dwóch gmin Marianowa i Starego Czarnowa, które związane są z  historią powstania i działania  zakonu cystersów. Cystersi byli prekursorami w hodowli, uprawie pól, w pracach melioracyjnych, byli także wspaniałymi architektami po których pozostały najcenniejsze zabytki naszego obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym   i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej
 Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach podpisanej umowy  ze Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa  Sieć  Obszarów Wiejskich „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” zorganizowało  w dniach 19 - 21czerwca 2018 r. wyjazd studyjny do województwa małopolskiego pn.Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej”. Partnerzy projektu to Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/06/2018
Zioła w kuchni i naturalnej kosmetyce
Pod takim hasłem, w przepięknym miesiącu maju, mieszkanki gmin Stargard i Marianowo wzięły udział w warsztatach zielarskich zorganizowanych  przez Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic „Samb-a” w ramach operacji z zakresu projektów grantowych.
Zostały  one zrealizowane w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020, poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Celem operacji  było zwiększenie wiedzy na temat znajomości ziół, zarówno uprawianych jak i pozyskiwanych ze środowiska naturalnego, wykorzystania ich w kuchni domowej, profilaktyce zdrowotnej oraz kosmetyce  naturalnej. Osobą prowadzącą warsztaty była pani Anna Górczewska- Olejnicka. Posiada ona  bardzo duże doświadczenie i wiedzę z zakresu zielarstwa, gdyż od 20 lat prowadzi gospodarstwo ekologiczne  specjalizujące się w zielarstwie , posiada również edukacyjny ogród zielarski wpisany do krajowego  rejestru edukacyjnych gospodarstw.
Przedsięwzięcie składało się z dwóch warsztatów i wyjazdu do ogrodu dendrologicznego w Przelewicach, w którym również poszukiwano roślin służących do wyrobów kosmetyków i nadających się do wykorzystania w kuchni. Uczestnicy warsztatów wynieśli nie tylko teoretyczną wiedzę, ale praktykowali sporządzając ziołowe oleje, octy, soki i kosmetyki. Ponadto każdy uczestnik otrzymał komplet sadzonek  ziół z hodowli pani Ani.
W przyszłości, dzięki wymianie, na pewno powiększy się kolekcja jakże wyśmienicie pachnących ziół, które zagoszczą na stołach niejednego domostwa. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/06/2018
12 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie ”WIR” przeprowadziło szkolenia
12 czerwca (wtorek) o godz. 9.30 odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Uczestnikami byli przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy na realizację operacji, głównie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Wniosek omówiła Pani Dominika Gajlewicz przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Zbliża się pierwszy termin składnia wniosków zadeklarowany przez Beneficjentów.
Kolejne szkolenie odbyło się o godz. 12.00 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Licznie zgromadzeni uczestnicy zapoznali się z zasadami dofinansowania, wypełnianiem wniosku i sporządzaniem biznesplanu.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 14/06/2018
Zamieszczono 11/06/2018
Zamieszczono 11/06/2018
Piknik Rodzinny z Rybką w Tle
 
9 czerwca przy Jeziorze Sicina w Pyrzycach odbył się „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle” będący częścią projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 - 2020 realizowanym przez trzy lokalne grupy działania: Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" w Barlinku i Stowarzyszenie „Partnerstwo  Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu.
Celem projektu jest promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem  w tym bogactwa naszych wód, promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz w szerokim zakresie edukacja rybna.
 
W programie pikniku były rodzinne zawody wędkarskie, konkurs kulinarny – „Jedz ryby będziesz zdrów- najsmaczniejsza potrawa z ryb słodkowodnych”, panel szkoleniowy- Czy ryby nie mają głosu? Ciekawostki z życia ryb oraz prezentacja operacji zrealizowanych w ramach PO RYBY z wcześniejszego okresu finansowania. Pobyt uatrakcyjniały występy zespołów Folk on z Granowa, Pyrzyczanki, Kapeli Bez Zagrychy, a także konkursy dla dzieci, degustacja ryby z innowacyjnego mobilnego grilla-wędzarni i obowiązkowo grochówka z wkładką. Przez cały czas trwania imprezy otwarta była strefa dla dzieci: dmuchańce, zjeżdżalnie, bańki, baloniarz, popcorn.
                Partnerzy projektu współpracy zapraszają na organizowane na obszarze swoich Lokalnych Grup Działania imprezy:
7 lipca Stowarzyszenie "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim zaprasza na  imprezę  "Nie siedź w domu rusz nad wodę" do Cieszyna na Wyspę Ostrów na Jeziorze Siecino w gminie Złocieniec  oraz
29 września na  spotkanie plenerowe pn. "Turystyka wędkarstwa szansą rozwoju regionu" w Domu Kultury  Złocieńcu
18 sierpnia Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"  zaprasza na Targi Rybackie w Dębnie, nad jeziorem Lipowo oraz
25 sierpnia Zawody  spinningowe z łodzi/pontonów pn. "Rybka z pietruszką";  nad jeziorem Karsko-Nowogródek.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/06/2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu
4 maja Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę na realizację projektu „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo- historycznego w rozwoju gospodarczym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej” w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest zapoznanie grupy 24 osób z zagadnieniami dotyczącymi ekomuzeum poprzez wyjazd studyjny. Uczestnicy wyjazdu są liderami na obszarze województwa zachodniopomorskiego i są zainteresowani powstaniem innowacyjnych form turystyki. Grupa ta ma poznać działanie ekomuzeów na przykładzie województwa małopolskiego, które posiada funkcjonujące ekomuzea ( w zachodniopomorskim nie ma żadnego) i zapoznać się jak funkcjonuje sieć różnych podmiotów (rolnicy, przedsiębiorcy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe) w tworzeniu oferty turystycznej, kulturalnej obszaru. Województwo małopolskie jako jedyne w kraju posiada już sieć EKOMUZEÓW. Uczestnicy szkolenia będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania co daje ekomuzeum, czy nastąpi wzrost zainteresowania turystycznego obszarem, a co za tym idzie gospodarczy, jak tworzy się sieć atrakcji, obsługi i wsparcia dla uczestników procesu, czy można pozyskać środki na utworzenie ekomuzeum. W ramach konkursów dofinansowanych ze środków unijnych np. ogłaszanych przez LGD są wnioskodawcy związani z działalnością turystyczna i okołoturystyczną, ale beneficjenci ci rzadko tworzą sieć porozumień w celu pozyskania klienta raczej każdy działa na własna rękę. Pokazanie, żre poprzez ekomuzea czyli sieć rozproszonych podmiotów z różnych sektorów może stworzyć ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu i wykorzystania potencjału województwa w szczególności mało znanego jak wynika ze statystyki Pasa Pojezierza Zachodniopomorskiego jest odpowiedzią na stawiany problem.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/06/2018
Operacja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach współpracy lokalnych grup działania. Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawarty w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

Przedsięwzięcie - Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem


Piknik Rodzinny z Rybką w Tle

9 czerwca 2018 r. (sobota) w Pyrzycach nad Jeziorem Sicina od godziny 12.00

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Mmieszczono 30/05/2018
Zamieszczono 30/05/2018
Szkolenia 12 czerwca 2018 r. organizowane przez Stowarzyszenie ”WIR”

Zapraszamy na szkolenia organizowane w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju:
1) 12 czerwca (wtorek) o godz. 9.30 z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
2) 12 czerwca (wtorek) o godz. 12.00 szkolenie/warsztaty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Miejsce szkolenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; II piętro.
Zgłoszenia: e-mail: wir-lgd@wp.pl, tel. 91 578 43 78 do 7 czerwca 2018 r. (czwartek).

Zamieszczono 22/05/2018
Zamieszczono 18/05/2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu współpracy
"Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”

17 maja br. w Szczecinie 12 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego podpisały umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie z PROW 2014-2020 projektu współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR” Z ramienia województwa umowę podpisał wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Stowarzyszenie WIR reprezentowała Elżbieta Rink – Prezes Zarządu
Projekt zakłada stworzenie darmowej aplikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, która przydatna będzie dla aktywnych osób uprawiających turystykę rowerową, kajakową czy pieszą. Znajdziemy w niej najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym, ważne z punktu widzenia turystycznego oraz miejsca związane z lokalnym rzemiosłem, produktami i usługami, trasy i ścieżki turystyczne, a także informacje o odbywających się w okolicy wydarzeniach. Korzystać z niej będzie można w telefonach komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje pojawią się również na portalu internetowym. W ramach projektu zaplanowano także opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych w postaci gadżetów z logotypami i adresem strony internetowej, broszur, map i gier prezentujących bogactwo danych miejsc. Na obszarze 9 lokalnych grup działania będzie to zupełnie nowy produkt, a na pozostałym znacząco udoskonalony – rozbudowany o geocaching i gry terenowe, które będą równocześnie nowym sposobem wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zostanie opisanych m.in. 135 tras kajakowych, rowerowych, pieszych na łączną długość 3800 kilometrów oraz 320 skrytek używanych podczas gry terenowej, które zaprezentują najciekawsze miejsca pod względem turystycznym i przyrodniczym
Lokalne Grupy Działania, które wezmą udział w projekcie:
- STOWARZYSZENIE SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO
- STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”
- STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO DRAWY Z LIDEREM WAŁECKIM”
- STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
- STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
- STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIALANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”
- „ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY”
- „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO”
- „STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIĘDZY ODRĄ A BOBREM”
- STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGIONU KOZŁA
- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KOLD
- STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
Wsparcie przeznaczone z PROW 2014-2020 na realizację działania to ok. 1 mln zł.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/05/2018
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu współpracy „Bogactwo naszych wód- promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”
16 maja Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę na dofinansowanie projektu współpracy pn. „Bogactwo naszych wód- promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem”, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 realizowanego przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
Projekt ma na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury, prezentację dobrych praktyk-projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych, promocję walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD, propagowanie wykorzystania ryb słodkowodnych w żywieniu człowieka.
Główne zadania i przewidywane rezultaty to:
1. Organizacja pięciu działań promocyjno-edukacyjnych w tym:
- organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne pn. „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle” w Pyrzycach nad jeziorem Sicino;
- zorganizowanie wydarzeń w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich pn. „Rybka z pietruszką” w Karsku;
- organizacja imprezy wykorzystującej zasoby lokalne pn. „Targi Rybackie” w Dębnie;
- organizacja imprezy wykorzystującej lokalne zasoby pn” Nie siedź w domu rusz nad wodę” w Cieszynie gm. Złocieniec;
- organizacja seminarium „Turystyka wędkarska szansą rozwoju regionu”.
2. Prezentacja operacji zrealizowanych w ramach środków unijnych.
3. Zaprezentowanie dziedzictwa kulinarnego z wykorzystaniem dań, potraw rybnych-warsztaty, konkursy kulinarne.
4. Wydanie publikacji pn. ”Jedz ryby będziesz zdrów”- przepisy kulinarne”.
5. Wydanie mapy - przewodnika wędkarskiego.
6. Wydanie gry planszowej pn. ” Dziedzictwo naszych wód”.
7. Promocja projektu.
8. Opracowanie i opublikowanie co najmniej SIEDMIU artykułów o Projekcie i publikacja ich na stronach partnerów.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/05/2018
Seminarium „Produkt Turystyki Wiejskiej”
12 maja 2018 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się seminarium. Seminarium realizowane było przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Kraina Lessowych Wąwozów” na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Kampanii „Odpoczywaj na wsi” 2018.
Seminarium objęło następujące tematy:
• Główne bariery rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim – burza mózgów – Marek Migdal – Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
• Tendencje związane z rozwojem i promocją produktu turystyki wiejskiej w Polsce i Europie – dr hab. prof. Politechniki Koszalińskiej - Jacek Borzyszkowski
• Oferta produktowa Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego – Andrzej Kwiatkowski – Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
• Dobre praktyki w zakresie rozwoju i promocji produktu turystyki wiejskiej w Niemczech:
Geopark Faltenbogen jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej - Pani Ewa Brauer - referentka ds. geoedukacji i promocji w Głównej Siedzibie i Centrum Informacji Narodowego Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen
Rola Stowarzyszenia pro-agro Schönwalde/Glien w rozwoju turystyki wiejskiej - Pani Hanka Mittelstädt - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia pro-agro Schönwalde/Glien
• Dobre praktyki w zakresie rozwoju i promocji produktu turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim – Grażyna Zaremba Szuba – Dworek Tradycji
• Dyskusja na temat modelu współpracy instytucjonalnej w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego w województwie zachodniopomorskim - Marek Migdal – Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji TurystycznejKliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/05/2018
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
Podczas Pikniku nad Odrą - największej imprezy kulinarno-turystycznej w regionie odbywającej się tradycyjnie na Wałach Chrobrego w Szczecinie w dniach 12 maja przeprowadzony był konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP. W konkursie prezentowane były produkty również z terenu naszego LGD. Niestety wśród laureatów znalazł się tylko jeden - wino czerwone gronowe Sydonia z winnicy w Trzebiatowie. Wyróżnienie otrzymał Chlebowy Dom z Marianowa za chleb Marianowski. Pozostałe nasze smakołyki niestety nie zdobyły uznania komisji konkursowej.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/05/2018
Zamieszczono 11/05/2018
Zamieszczono 09/05/2018
Konkursu kulinarny "Jedz ryby będziesz zdrów - najsmaczniejsza potrawa z ryb słodkowodnych”

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie. Podsumowanie 9 czerwca 2018 r. (sobota) przy zbiorniku wodnym SICINA w Pyrzycach, ul. Lipiańska w ramach imprezy „Piknik Rodzinny z Rybką w Tle”. Zgłoszenia do 23 maja 2018 r..
W załączeniu regulamin i formularz zgłoszenia.

1. Regulamin konkursu kulinarnego potrawy z ryb - pobierz >>>

2. Formularz zgłoszenia do konkursu KULINAR - pobierz >>>Zamieszczono 08/05/2018

Zapraszamy fotografów amatorów do udziału w Konkursie fotograficznym
„Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania (zwana dalej LGD) Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 a celem konkursu jest:


1.Regulamin konkursu foto WIR - pobierz >>>

2. Formularz zgłoszeniowy na konkurs WIR - pobierz >>>


Zamieszczono 04/05/2018
Zamieszczono 26/04/2018
Zamieszczono 25/04/2018
Zamieszczono 19/04/2018
Szkolenie dotyczące wniosku o płatność - PROW

Beneficjenci operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/04/2018
Szkolenie z wniosku o płatność - "Rybactwo i Morze"

W dniu 17 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym wniosku o płatność dla operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Szkolenie prowadziła pani Dominika Gajlewicz – inspektor w Biurze ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/04/2018

Ważne dla Beneficjentów pomocy - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mają obowiązek złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji, co wynika z zapisów umowy o przyznanie pomocy (prosimy o sprawdzenie zapisów).
Wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zamieszczamy się w załączeniu.Zamieszczono 18/04/2018
Zamieszczono 18/04/2018
Zamieszczono 18/04/2018
Zamieszczono 17/04/2018

Od 13 marca 2018r. w każdy wtorek i czwartek odbywały się na świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielice warsztaty taneczne – Zumba w ramach animacji „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Zumba to zajęcia mające w szczególności na celu dobrą zabawę i spędzenie czasu 
 w towarzystwie lubiącym zdrowy styl życia i dobrą zabawę. 
Wykonywane układy mają na celu wyrzeźbienie sylwetki, zredukowanie tkanki tłuszczowej 
czy pozbycie się zbędnych kilogramów.
Prowadzone warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkanek z terenu Gminy Bielice.
Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu ze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, 
które zostało pozyskane na wniosek trzy osobowej grupy nieformalnej- Pani Iwony Kochel, Moniki Szustak oraz Jolanty Pluta.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 12/04/2018
Wyjazd studyjny - „Transfer wiedzy i innowacji w pobudzeniu aktywności społecznej na obszarach wiejskich - dobre praktyki”

W dniach od 4 do 7 kwietnia dziewięciu przedstawicieli Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w wyjeździe studyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: „Transfer wiedzy i innowacji w pobudzeniu aktywności społecznej na obszarach wiejskich - dobre praktyki”. Uczestnicy mogli zapoznać się z inwestycjami zrealizowanymi z dofinansowań unijnych na terenie gminy Bakałarzewo w województwie podlaskim oraz spotkać się z szefami i przedstawicielami Gminy Okręgowej Kowno (Litwa) i Lokalnej Grupy Działania. Spotkanie w Kownie dotyczyło polsko-litewskiego projektu współpracy „Jie skrenda” – (Oni lecą).


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/04/2018
Zamieszczono 05/04/2018
Zamieszczono 30/03/2018
Zamieszczono 30/03/2018
Zamieszczono 28/03/2018
Zaproszenie na szkoleniez wniosku o płatność

w dniu17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz. 12.00.
Dotyczy: operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
Grupa szkoleniowa – przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego
Zamieszczono 28/03/2018
Zaproszenie na szkoleniez wniosku o płatność

w dniu17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz. 14.00.
Dotyczy: zachowania dziedzictwa lokalnego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Grupa szkoleniowa – beneficjenci operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.Zamieszczono 16/03/2018
WARSZTATY WIELKANOCNE-OZDOBY ŚWIĄTECZNE

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo w partnerstwie z Gminą Marianowo w ramach projektu GRANTOWEGO pt ” KULTYWOWANIE TRADYCJI ŚWIĄTECZNYCH W GMINIE MARIANOWO” będzie organizowało warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców z gminy MARIANOWO w miejscowości Gogolewo.
Zamieszczono 14/03/2018
Kolejni nasi beneficjenci podpisali umowy na realizację projektów z unijnym wsparciem z programu PO RYBY 2014-2020.
Operacje z zakresu tworzenia, rozwoju i wyposażenia publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką realizować będą Gmina Stargard – Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie, Gmina Suchań – Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku oraz Gmina Warnice – Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej – placu zabaw, siłowni zewnętrznej nad J. Miedwie w Wierzbnie.
Z zakresu wspierania rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa firma Stacja obsługi FIAT K. Piątek Ośrodek usług psychologicznych Krzysztof Piątek realizować będzie operację: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie wędkarskiej izby pamięci wraz z budową małej architektury związanej z rybołówstwem nad jeziorem Chojniczka w miejscowości Waliszewo gmina Ińsko, natomiast Jacek Matyjasik Firma Handlowo-Usługowa realizować będzie operację: Zakup ciągnika wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu dywersyfikacji, wzrostu i stabilizacji dochodów firmy z zakresu wspierania restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia.

(foto Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/03/2018
Szkolenie z wniosku o płatność z zakresu projektów grantowych.

8 marca odbyło się szkolenie grantobiorców, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w ramach konkursu nr 3/2017, 4/2017 na operację z zakresu PROJEKTÓW GRANTOWYCH w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Tematyka szkolenia obejmowała zasady rozliczania wniosku o płatność i składania sprawozdania z realizacji operacji. Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym wiedzę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego