„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 04.07.2024r.

W zdrowym ciele zdrowy duch” - RAJD pod hasłem: „PERŁY STARGARDZKIEJ ARCHITEKTURY ”

W sobotę 22 czerwca spotkaliśmy się na RAJDZIE IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA, pod hasłem: „PERŁY STARGARDZKIEJ ARCHITEKTURY ”.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 02.07.2024r.

W dniu 27 czerwca 2024 roku w Sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu odbyła się konferencja podsumowująca LSR na lata 2014-2023. W ramach wydarzenia uczestnicy zapoznali się ze szczegółowym podsumowaniem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w latach 2014-2023. Oprócz podsumowania LSR uczestnikom zostały przedstawione wybrane projekty realizowane na obszarze Gminy Chociwel:
- Powstanie Chociwelskiej Izby Pamięci, realizowany przez Gminę Chociwel w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Chociwelskie,
- „Nie święci Garnki lepią” – utworzenie pracowni artystyczno-ceramicznej, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Forum Chociwelskie,
- Rozwój przedsiębiorstwa o nowe możliwości świadczenia usług poza siedziba firmy oraz stworzenie wypożyczalni gastronomicznej- wnioskodawca Adam Gumny Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ADAMPOL”.

Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem w Pałacu Nad Jeziorem.

Prezentacja - konferencja >>>

Zamieszczono 01.07.2024r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju (LSR 2014-2020)

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,
o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Beneficjentem i realizatorem będzie Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.wir-lgd.org.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji,
LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

W załączeniu:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej – pełna treść.

2. Kryteria wyboru operacji.

3. Klauzula RODO.

Zamieszczono 21.06.2024r.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie"
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki"

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na konferencję
podsumowującą LSR 2014-2023
Termin: 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 13:30
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel

PROGRAM
1.Podsumowanie realizacji LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie i działania Lokalnej Grupy Działania.
2.Prezentacja wybranych projektów zrealizowana na obszarze Gminy Chociwel:
2.1 Powstanie Chociwelskiej Izby Pamięci- wnioskodawca Gmina Chociwel projekt
realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Chociwelskie.
2.2 Nie święci garnki lepią-utworzenie pracowni artystyczno-ceramicznej- wnioskodawca Stowarzyszenie Forum Chociwelskie.
2.3 Rozwój przedsiębiorstwa o nowe możliwości świadczenia usług poza siedziba firmy oraz stworzenie wypożyczalni gastronomicznej- wnioskodawca Adam Gumny Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ADAMPOL”
3. Podsumowanie spotkania.
4. Obiad w Pałacu nad Jeziorem

Zamieszczono 17.06.2024r.

Konferencja „Przestrzeń Aktywności Lokalnej”

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” na lata 2014-2020.

W dniach 10 - 11 czerwca 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” zorganizowana przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Wydarzenie miało na celu przedstawienie efektów współpracy trzech Lokalnych Grup Działania (Lider Pojezierza, Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju) oraz promocję miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji i rekreacji.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 10.06.2024r.

XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Termin: 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 12:00
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, H. Dąbrowskiego 15, 73-120 Chociwel
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 czerwca 2024 r.
Wzór pełnomocnictwa w załączniku.
W załączeniu porządek obrad Walnego Zebrania Członków.
Elżbieta Rink
Prezes Zarządu

Załączniki:
Wzór pełnomocnictwa
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków

Zamieszczono 07.06.2024r.

RAJD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
pod hasłem: „PERŁY STARGARDZKIEJ ARCHITEKTURY ”

STOWARZYSZENIE „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU, HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE zapraszają na RAJD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA poświęcony pamięci Zbyszka oraz harcerek i harcerzy Hufca ZHP Stargard, którzy odeszli na wieczną wartę. Ostatnio, w grudniu pożegnaliśmy druha Leona Sulżyckiego…
„Nie jesteś już tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie tam, gdzie my jesteśmy" (Victor Hugo)

PROGRAM RAJDU>>>

Zamieszczono 04.06.2024r.


W dniach 10 - 11 czerwca 2024 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt współpracy
„Przestrzeń Aktywności Lokalnej”

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” na lata 2014-2020.

Celem projektu współpracy było stworzenie miejsc służących aktywizacji społeczności lokalnej, integracji, rekreacji, promocji walorów turystycznych. Realizacja projektu przyczyniła się do uzupełnienia oferty społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej zarówno mieszkańców jak i osób odwiedzających obszar trzech LGD. Uczestnicy konferencji poznają sam projekt i będą mogli przekonać się w jaki sposób projekt wpisuje się w przestrzeń aktywności lokalnej.

Partnerzy projektu współpracy:

1. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza , ul. Szosowa 2, 74-320 Barlinek – zrealizowane projekty-stworzenie przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową - Miejsc Odpoczynku Rowerzystów (MOR).
2. Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin – zrealizowany projekt - utworzenie miejsca do współpracy dla organizacji pozarządowych – „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej” (CWAL).

3. Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard - zrealizowane projekty - utworzenie przestrzeni związanej z infrastrukturą rowerową - powstanie autorskich stacji napraw rowerów i szlaku Dąbrusiów oraz postawienie Infokiosków.

W załączeniu program.

Zamieszczono 21.05.2024r.

Projekt współpracy ”Przestrzeń Aktywności Lokalnej”

Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zrealizowało I etap projektu współpracy pn. ”Przestrzeń Aktywności Lokalnej”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”.

Czytaj więcej>>>

Zamieszczono 20.05.2024r.

Zamieszczono 16.04.2024r.

Rodzinny Rajd Rowerowy z Liderem Pojezierza, który odbędzie się dnia 11 maja 2024 roku o godzinie 10:00, zbiórka i start w Zamęcinie przy Miejscu Odpoczynku Rowerzystów. Karty zgłoszeniowe należy wypełnić i dostarczyć do dnia 12.04.2024 r. szczegóły dotyczące zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Rajdu. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zamieszczono 08.03.2024r.

Znasz li swój WIR?-Gmina Suchań

Rowerzyści zapewne wiedzą, że przez miejscowość Nosowo biegnie trasa rowerowa R 20. Trasa ta z gminy Choszczno przez Sławęcin, most na rzece Ina prowadzi do Nosowa. W Nosowie pradoliną Iny płytami betonowymi wjeżdża się do centrum wsi. We wsi najstarszy obiekt to kościół filialny pw. Św. Franciszka z Asyżu z XV wieku. Kościół salowy zbudowany z kamienia polnego i cegły w 1945 roku został zniszczony i zaczął popadać w ruinę. Z inicjatywy proboszcza i mieszkańców został odbudowany i w 1988 roku oddany parafianom. Naprzeciwko kościoła jest świetlica wiejska obok niej przygotowana stacja naprawy rowerów. W miejscowości znajduje się ogólnie dostępna infrastruktura sportowo-rekreacyjna z której mogą także skorzystać rowerzyści. Z Nosowa wzdłuż drogi krajowej nr 10 możemy dojechać do Wapnicy. Z kart historii dowiadujemy się, że w średniowieczu Guntersbergowie wybudowali tu zamek, a jeden z jego właścicieli Jakub von Guntersberg stanął na czele grupy, która w 1296 roku w Rogoźnie zamordowała polskiego króla Przemysła II . Po dawnym zamku pozostały jeszcze ślady. Wapnica nie miała szczęścia, na przestrzeni wieków splądrowana przez Szwedów( w XVII wieku), strawiona przez pożar), a pod koniec II Wojny Światowej sowieci zbombardowali najcenniejszy zabytek- kościół wzniesiony pod koniec XIII wieku .Na szczęście w latach 80 ubiegłego wieku kościół odbudowano. Udając się w dalszą drogę skręcamy na Ognice gm. Dobrzany. Mijając zabytkowy kościół możemy zatrzymać się nad jeziorem Wapnickim, gdzie znajduje się miejsce rekreacyjne.

Zamieszczono 07.03.2024r.

Remont kuchni w Żarowie

Koło Gospodyń Wiejskich „Żar” z Żarowa gm. Stargard, zaprosiło Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
w dniu 2 marca 2024 r. na otwarcie wyremontowanej kuchni w świetlicy wiejskiej. Stowarzyszenie reprezentowała Pani Prezes Elżbieta Rink. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i sponsorów – jak mówi Pani Andrzelika Kurka – Sołtys Żarowa, udało się wyremontować i wyposażyć kuchnię, która jest miejscem spotkań członków KGW i umożliwia organizację różnych przedsięwzięć. Całość inwestycji to ponad 120 tys. zł. Suma niemała, składamy więc gratulacje, bo to przykład wspólnej pracy, integracji i aktywności lokalnej społeczności. Trzymamy kciuki za kolejne plany inwestycyjne i serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zamieszczono 29.02.2024r.

Przystanek nad brzegiem - klub łączący pokolenia.

Stowarzyszenie Ińska Rzeczpospolita Babska zaprosiło Panią Elżbietę Rink - Prezesa Stowarzyszenia ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju i kierownika biura Małgorzatę Krysiak na podsumowanie zrealizowanego projektu pn. „ Przystanek nad brzegiem-klub łączący pokolenia”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2021 w wysokości 186.254,00 zł. W ramach tych środków wyremontowano dach, wymieniono stolarkę, zamontowano instalacje fotowoltaiczna, zakupiono wyposażenie klubu w meble, sprzęt AGD i leżaki. Klub mieści się w budynku dawnego „hangaru” na ulicy Młynarskiej 18 tuż nad brzegiem jeziora Ińsko. Udając się na spacer promenadą wokół jeziora można wstąpić do klubu bo jest to miejsce ogólnie dostępne dla wszystkich jak powiedziała Pani Teresa Działoszewska - Prezes Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości był Pan Jacek Liwak-Burmistrz Ińska, który wraz z Panią Elżbietą Rink przeciął symboliczną wstęgę.

Przystanek nad brzegiem to kolejny projekt inwestycyjny zrealizowany w Gminie Ińsko, który otrzymał dofinansowanie w ramach inicjatywy Leader.

Zamieszczono 26.02.2024r.

Znasz li swój WIR ?- Gmina Ińsko

Pogoda sprzyja, aby rozpocząć wędrówki i poznać ciekawe miejsca na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 26.02.2024r.

SPOTKANIE W ZIELENIEWIE

Dotyczyło trzech tematów: zakończenia realizacji LSR na lata 2014-2021, planowanego projektu Pomorskiej Drogi Pszczelej, Nowej Perspektywy w tym omówienie procedur i kryterium PS WPR.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.02.2024r.

W dniu 19.02.2024 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu przygotowującym projekt "Pomorska Droga Pszczela" w ramach programu Interreg: Priorytet 2. Wspólne przezwyciężanie zmian klimatu i ochrona przyrody; Cel szczegółowy: Ochrona przyrody i bioróżnorodność. Wraz z partnerami, LGD Lider Pojezierza i ZUT w Szczecinie oraz gospodarzem spotkania LGD Flusslandschaft Peenetal oraz przedstawicielami polskich oraz niemieckich pszczelarzy, omawialiśmy ramy projektu, priorytetyzację i cele szczegółowe, oczekiwane produkty i rezultaty projektu oraz ustalaliśmy podział zadań.

Spotkanie odbyło się w miejscowości Stolpe znajdującej się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Piany (Naturpark Flusslandschaft Peenetal).

Zamieszczono 07.02.2024r.

Zaproszenie na warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Termin warsztatu refleksyjnego 22 lutego 2024 r. (czwartek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru.

Plan przebiegu warsztatu.

MONITORING, REALIZACJA WSKAŹNIKÓW Stan na 31.12.2023 r.

Plan działania wskaźniki kwoty

Umowy w ramach PORIM zawarte do 31_12_2023

Umowy zawarte w ramach PROW do 31.12.2023r.

Zamieszczono 18.01.2024r.

Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027

17 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie Lokalne Grupy Działania podpisały umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju na lata 2023-2027. Czytaj całość >>>

Zamieszczono 06.01.2024r.

Gmina Marianowo za pośrednictwem Stowarzyszenia "WIR" Wiejska Inicjatywa Rozwoju otrzymała dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" pod nazwą “Instalacja pompy ciepła i fotowoltaiki w świetlicy wiejskiej w Wiechowie jako przykład kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł ciepła”. Celem operacji jest instalacja odnawialnych źródeł energii na jednym obiekcie użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej w Wiechowie. W ramach wspartej operacji, świetlica wyposażona została w panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła, a przed budynkiem postawiona została ławka solarna. Na zakończenie inwestycji w dniu 04.01.2024 r. Gmina Marianowo zorganizowała spotkanie promocyjne operacji, na którym przedstawiono aspekty ekologiczne inwestycji oraz przeprowadzono pogadankę pt. "Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia".

Koszty kwalifikowane operacji to 174 571,00 zł z czego kwota pomocy to 148 385,00 zł.

Zamieszczono 18.12.2023r.

Konferencja w Kołobrzegu

W dniu 13-14 grudnia 2023 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja podsumowująca okres programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, okres przejściowy na lata 2021-2023 oraz plany na nowy okres programowania do 2027 roku.

Kolejnym punktem programu był blok szkoleń dotyczący schematu wdrażania EFS+ w ramach FEPZ w szczególności zadania i obowiązki Lokalnych Grup Działania jako IP w relacji grantodawcy – grantobiorcy ( beneficjent ostateczny) oraz osiągniecie wskaźników i rezultatów projektu zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. W szkolenie udział wzięli przedstawiciele LGD i przedstawiciele Samorządu Województwa.

Zamieszczono 18.12.2023r.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Rogowianie było organizatorem Konkursu Bożonarodzeniowego, którego celem było poznanie i podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z ozdobami bożonarodzeniowymi, a także wypiekami i strojeniem pierników.

Konkurs odbył się 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Rogowie, gmina Stargard

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 04.12.2023r.

W zdrowym ciele zdrowy duch- RAJD CZERWONYCH MIKOŁAJÓW

1 grudnia 2023 roku Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” zorganizowali w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020 RAJD CZERWONYCH MIKOŁAJÓW.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 27.11.2023r.

RAJD CZERWONYCH MIKOŁAJÓW

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” organizują w dniu 1 grudnia o godz. 15.00 rajd po Ińsku.

W programie:

-najstarsza historia miasta- pozostałości po średniowiecznych murach,

-historia kościoła- zwiedzenie kościoła,

-wizyta w najstarszym kinie w powiecie stargardzkim-historia Ińskiego Lata Filmowego,

-promenada Jerzego Hoffmana,

-zwiedzanie Ińskiej Izby Pamięci,

-ognisko integracyjne.

Zbiórka godz. 15.00 koło Izby Pamięci w Ińsku ul. Kolejowa 3.

Obowiązuje strój mikołajkowy.

Zamieszczono 27.11.2023r.

Opowieści z krypty

Gmina Chociwel i Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowali spotkanie dotyczące niezwykłej historii związanej z kryptą w kościele w Brodach. Tematem wykładów były „Wstępne wyniki badań krypty rodu von Wedel w Brodzie gm. Chociwel”. Uczestnicy dowiedzieli się kto został pochowany w krypcie, na co osoby te chorowały, jakie rośliny wykorzystywano podczas pochówków. Prelegentami byli: dr Monika Ogiewa - Sejnota- badania historyczne , dr Joanna Rennwanz- badania archeobotaniczne, dr Katarzyna Ślusarska – badania osteologiczne, dr hab. Marcin Majewski prof. US - kierownik badań, archeologia. Zespół ten przeprowadził badania w czerwcu i październiku 2023 r., pierwsze wyniki zaprezentowane zostały mieszkańcom Chociwla, Ińska i Dobrzan w dniu 24 listopada br..

Po wykładach organizatorzy zaprosili na zwiedzanie Chociwelskiej Izby Pamięci. Jest to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Zamieszczono 21.11.2023r.

Opowieści z krypty

Gmina Chociwel i Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju serdecznie zapraszają na spotkanie z niezwykłą historią związaną z kryptą w Brodach gm. Chociwel.

Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu Chociwlu w dniu 24 listopada ( piątek) 2023 r. o godz. 17.00.

1. Wstępne wyniki badań krypty rodu von Wedel w Brodzie gm. Chociwel.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Prelegenci:

Dr Monika Ogiewa -Sejnota-badania historyczne
Dr Joanna Rennwanz-badania archeobotaniczne
Dr Katarzyna Ślusarska – badania osteologiczne,
Dr hab. Marcin Majewski, prof.US- kierownik badań, archeologia

2. Zwiedzanie Chociwelskiej Izby Pamięci - projektu dofinansowanego w Ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zamieszczono 20.11.2023r.

SPOTKANIE FEDERACJI LGD POMORZA ZACHODNIEGO

W dniu 16.11.2023 r. w Centrum Kultury w Resku przedstawiciele Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wzięli udział w spotkaniu Federacji LGD Pomorza Zachodniego. Głównym punktem spotkania była analiza projektu wytycznych MRiRW do wdrażania LSR na lata 2023-2027. Omówiona została również sytuacja finansowa zrzeszonych w Federacji LGD, w związku z przedłużającym się okresem funkcjonowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wspólna dyskusja nad ww. problemami doprowadziła do wypracowania planu działania dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz propozycji zmian dla MRiRW w wytycznych do wdrażania nowej LSR.

Zamieszczono 27.10.2023r.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza do udziału w KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM, którego celem jest m.in. poznanie i podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z ozdobami bożonarodzeniowymi oraz piernikami. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ramach spotkania 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 11 00 w świetlicy wiejskiej w Rogowie gmina Stargard na którym odbędą się warsztaty wykonania dekoracji świąteczne j-bombki.

W załączeniu:
- Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego
- Karta zgłoszenia

Zamieszczono 23.10.2023r.

RAJD AUTOKAROWO-PIESZY

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 19 października 2023 r. rajd autokarowo-pieszy w ramach zadania animacyjnego „W Zdrowym ciele zdrowy duch”.Celem rajdu było odkrycie niezwykłych miejsc w województwie zachodniopomorskim. Część trasy pokonano autokarem część pieszo.

Czytaj całość

Zamieszczono 13.10.2023r.

Odbyły się szkolenia z wniosków o płatność

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprosiło na szkolenia:
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych z zakresu Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
- w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Info po szkoleniu

Zamieszczono 09.10.2023r.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE STACJI NAPRAWY ROWERÓW W ROGOWIE

Kierownik biura Stowarzyszenia ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Sołtys Wsi Rogowo Pani Wioletta Zientek i Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski odsłonili 9 października 2023 r stację naprawy rowerów w Rogowie.

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 09.10.2023r.

LIDERKI WIEJSKIE W MARIANOWIE

7 Października 2023 r odbyła się konferencja pn ”Liderki wiejskie -wspólne działania wzmacniają lokalne społeczności z marianowską Sydonią w tle” w której udział wzięło ponad 100 kobiet głównie z powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego. Blok I dotyczył wspólnego działania, które wzmacnia lokalne społeczności.

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 09.10.2023r.

Sprawozdanie z wyjazdu 3-5.10.2023

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniach 3-5.10.2023 zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim dla 16 osób pracowników, przedstawicieli organów decyzyjnych lub członków LGD Zadanie realizowane było w ramach podpisanej umowy WPROW-FV/7/2023 Z DNIA 15.05.2023 R, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Czytaj całość

Zamieszczono 29.09.2023r.

WÓJT GMINY MARIANOWO
SERDECZNIE ZAPRASZA 07 PAŹDZIERNIKA 2023r.
NA KONFERENCJĘ W OBIEKCIE POKLASZTORNYM
UL. CYSTEREK 1 W MARIANOWIE

Zamieszczono 29.09.2023r.


UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE STACJI NAPRAWY ROWERÓW W ROGOWIE

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Sołtys Wsi Rogowo, KGW ROGOWIANIE i Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski serdecznie zapraszają na uroczyste odsłonięcie stacji naprawy rowerów w Rogowie, które odbędzie się
6 października 2023 r o godz. 14,00 przy boisku szkolnym.
Projekt został zrealizowany w ramach operacji pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” w ramachpoddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jest to jedna z dziewięciu stacji naprawy rowerów, która nawiązuje do historii kolei żelaznych i jest miejscem przyjaznym dla rowerzystów. Po odsłonięciu projektu organizatorzy zapraszają do świetlicy wiejskiej w Rogowie na prezentację projektu.

Zamieszczono 26.09.2023r.

Szkolenie z wniosku o płatność

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwojukierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójnościterytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektówgrantowych

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6, godz.10 00 organizuje szkolenie z wniosku o płatność na operacje w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” - zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

Program w załączniku.

Zamieszczono 26.09.2023r.

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6, godz.1200 organizuje szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

Program w załączniku.

Zamieszczono 22.09.2023r.

Ramowy program wyjazdu

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniach 3-5.10.2023 organizuje wyjazd studyjny pn.
„Dobre praktyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim.” Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej umowy WPROW-FV/7/2023 Z DNIA 15.05.2023 R

Ramowy program wyjazdu

Zamieszczono 12.09.2023r.

Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

11 września 2023 r. (poniedziałek) w Stargardzie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i problemów. Ponadto zaprezentowane zostały wybrane elementy z nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – cele i wskaźniki, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz założenia wstępne dotyczące strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Zamieszczono 05.09.2023r.

Szkolenie dla członków Rady

W dniu 4 września 2023 r. dla nowych członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbyło się szkolenie i warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiona została Lokalna Strategia Rozwoju, Regulamin Pracy Rady wraz z poszczególnymi załącznikami do regulaminu, procedury wyboru, kryteria oceny. Po zakończeniu przeprowadzono test kompetencji.

Zamieszczono 30.08.2023r.

ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakres tematyczny operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej:

konkurs nr 2/2023 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Termin posiedzenia: 11 września (poniedziałek) o godz. 13.00 w Stargardzie na ul. Śląskiej 9 – siedziba
Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Program w załączniku >>>

Zamieszczono 17.08.2023r.

XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 8-10.09.2023 r.

Zamieszczono 11.08.2023r.

LAUREACI KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE „ZIELONE LATO” 2023

KATEGORIA I : GOSPODARSTWO ROLNE

I miejsce: Anna Britzen, Rusowo, gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski

II miejsce:  Irena Olesiejuk, Jeżyce, gm. Darłowo, pow. sławieński

III miejsce: Janusz Broda, Warnino, gm. Tychowo, pow. białogardzkiKATEGORIA II: OŚRODEK

I miejsce: Małgorzata Śnieżek, Smolęcin, gm. Kołbaskowo, pow. policki

II miejsce: Marek Gul, Strzeszyn, gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki

III miejsce: Bartłomiej Górski, Radzicz, gm. Dębno, pow. myśliborski


Dokument do pobrania>>>


Zamieszczono 27.07.2023r.

Zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszonym konkursem nr 2/2023 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Termin – 4 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00.
Lokalizacja - w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ul. Śląska 9 w Stargardzie.

Zainteresowani powinni zgłosić się telefonicznie tel. 91 578 43 78 lub mailowo wir-lgd@wp.pl do 4 sierpnia.

Program w załączniku.

Zamieszczono 26.07.2023r.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych "SEMAFOR"
zaprasza Mieszkańców i Gości w naszej Gminie na podsumowanie Warsztatów z renowacji wagonu i artefaktów kolejowych połączone z otwarciem nowej wystawy 29 lipca 2023r. o godz. 16:00 przy Izbie Pamięci w Ińsku, ul. Kolejowa 3

Zamieszczono 19.07.2023r.

XXVI Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Zapraszamy członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na WZC i liczymy na niezawodne przybycie. Termin: 3.08. 2023 r. (czwartek) o godzinie 13:00 Miejsce: sala konferencyjna Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6

pobierz załącznik >>>

Zamieszczono 28.06.2023r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.06.2023r.

RAJD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA pod hasłem „HISTORIA, LEGENDY, CZARY…”

17 czerwca odbył się Rajd im. hm. Zbyszka Niegierysza. Zwiedziliśmy „dworzec centralny” w Trąbkach i wysłuchaliśmy historii o szerokotorowej i wąskotorowej kolei żelaznej na Pomorzu Zachodnim, a potem wędrówka do Marianowa (ok. 4 - 5 km) przez teren zabytkowej, funkcjonującej cegielni w Trąbkach, a w Marianowie zwiedzanie kościoła i klasztoru pocysterskiego z unikatową Drogę Krzyżową, która połączyła wielu artystów w jedno wspólne dzieło – Misterium Męki Pańskiej.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 07.06.2023r.

III RAHD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA pod hasłem "HISTORIA, LEGENDY, CZARY..."


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 01.06.2023r.

Konkurs Wojewódzki pn. Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2023

Zamieszczono 25.05.2023r.

Szkolenia z wniosku o płatność projektów grantowych.

Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowaniew ramach konkursu nr 2/2022/G w dniu 23.05.2023 r. wzięli udział w szkoleniu z wniosku o płatność projektów grantowych realizowanych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania grantów, sporządzania wniosku o płatność i sprawozdawczości.Omówiono wniosek o płatność, zasady rozliczania, obowiązek informacyjny oraz dokonano analizy zapisów umów.

Uczestnicy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, przedyskutować problemy i otrzymali komplety materiałów, które ułatwią realizację i rozliczenie grantów.

Szkolenie odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu.


Zamieszczono 24.05.2023r.

„Akademia wolnego czasu” - podpisanie umów na realizację 9 operacji grantowych!

23 maja br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowy na realizację operacji grantowych z 9 organizacjami pozarządowymi obszaru LGD. W ramach operacji „Akademia wolnego czasu” będą realizowane wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej. Celem operacji jest zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w szczególności: warsztatów, wystaw, wykładów, wyjazdów studyjnych i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo. Zadania realizowane w ramach projektu grantowego mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców. Formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, czy kulturowym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 22.05.2023r.

Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Ogrodach Przelewice.

W dniach 20-21.05.2023 roku w Przelewicach odbył się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. To miejsce – po przejęciu przez samorząd województwa – stało się Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. To już druga edycja Festiwalu, podczas którego swoje stoiska przygotowują koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, w tym lokalne grupy działania Pomorza Zachodniego, prezentując tradycje i umiejętności kulinarne oraz rękodzieło artystyczne. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie przelewickiego parku dendrologiczny. W tym roku była tu także wystawa starych traktorów, motocykli i maszyn rolniczych. Festiwalowi goście, a zwłaszcza dzieci, zachwyceni byli przejażdżkami zabytkowymi powozami, licznymi zabawami, warsztatami i koncertami kapel ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz roślin ozdobnych i mini ZOO.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 22.05.2023r.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” ma już 5 lat!

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 20 maja 2023 r. zostało zaproszone na uroczystość 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w Ińsku. Stowarzyszenie założyli dawni pracownicy i sympatycy historycznej już, niestety byłej kolei wąskotorowej, którą uruchomiono na odcinku 54,5 km tj. od Stargardu przez Starą Dąbrowę do Ińska 14 stycznia 1895 r. Kolejka na tym odcinku funkcjonowała do 1996 roku. W 2018 roku w budynku ińskiego dworca otwarto Izbę Pamięci, którą opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 19.05.2023r.

Zamieszczono 16.05.2023r.

XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” i konsultacje projektu strategii na lata 2023-2027

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Termin: 31 maja 2023 r. (środa) o godzinie 13:30
Miejsce – Pałac nad Jeziorem w Chociwlu, ul. Szkolna 4

Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 maja 2023 r.

Przed walnym zebraniem o godzinie 12:00 odbędą się konsultacje projektu lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na lata 2023-2027, na które również serdecznie zapraszamy.

W załączeniu porządek obrad Walnego Zebrania.

Załącznik >>>

Zamieszczono 05.05.2023r.

Ankieta potrzeb osób do 25 roku życia.

Celem ankiety jest uzyskanie informacji od osób do 25 roku życia o poziomie realizacji ich potrzeb społecznych, kulturowych i ekonomicznych w obrębie ich miejsca zamieszkania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do przygotowania oferty poprawy warunków życia w badanym zakresie, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na naszą pocztę w formie scanu lub wypełnionego dokumentu word na e-mail: wir-lgd@wp.pl


Ankieta >>>

Zamieszczono 28.04.2023r.

Zamieszczono 21.04.2023r.

CZAR PARY

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w dniu 19.04.2023 zorganizowały spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej perspektywie. Spotkanie odbyło się w Ińskiej Izbie Pamięci, w budynku dawnej stacji kolei przy ul. Kolejowej 3. Obiekt otrzymał dofinansowanie ze środków Leader w ramach PROW na lata 2024-2020.

Celem spotkania była prezentacja pakietu turystycznego pn: „CZAR PARY”, który obejmuje historię i stan obecny Szadzkiej Kolei Wąskotorowej.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 14.04.2023r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Zaproszenie na spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej perspektywie finansowej

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie Miłośników Kolei
Wąskotorowych „SEMAFOR” serdecznie zapraszają na spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej
perspektywie, które odbędzie się w dniu 19.04.2023 o godz. 16.00 w Ińskiej Izbie Pamięci, w
budynku dawnej stacji kolei przy ul. Kolejowej 3.

W programie:
1. Prezentacja pakietu turystycznego pn: „CZAR PARY”.
2. Budowa infrastruktury rowerowej, powstanie atrakcji turystycznych na projektowanych
trasach rowerowych w ramach PROW na lata 2014 -2020 i nowej perspektywy finansowej
na lata 2021-2027.
3. Promocja książki pt. „CZAR PARY” czyli… Historia kolei żelaznej na Pojezierzu
Zachodniopomorskim.
4. Dyskusja.

Zamieszczono 06.04.2023r.

ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr 1/2023/R, o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.
Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii..


Termin: 21 kwietnia 2023 r. (piątek). Rozpoczęcie o godzinie 12.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 06.04.2023r.

Szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania z Pomorza Zachodniego

Szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania z Pomorza Zachodniego. W dniach 3-4 kwietnia 2023 roku w Siemczynie (gmina Czaplinek) odbyło się szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania (LGD) Pomorza Zachodniego. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. spotkanie otworzył Pan Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 28.03.2023r.

Zamieszczono 21.03.2023r.

Zamieszczono 20.03.2023r.

W dniu 9 marca 2023 roku w biurze Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące terminu naboru oraz spotkaniu udział wzięło 10 LGD z województwa zachodniopomorskiego, w tym Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.03.2023r.

Zamieszczono 18.03.2023r.

SPOTKANIE LGD W ŚWIDWINIE

15 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Samorządu Województwa: Wydziału PROW i WUP w sprawie opracowania i realizacji LSR w ramach nowej perspektywy 2023-2027 Programu LEADER. Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki ”Cordis” w Świdwinie.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 18.03.2023r.

SZKOLENIE

W dniu 16 marca 2023 r. o godz.13:00 w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie odbyło się szkolenie z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1/2023/R z PORiM.Konkurs w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

W programie były zaprezentowane wybrane elementy z LSR Stowarzyszenia „WIR oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz omówiono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Uczestnicy zostali zapoznani z kryteriami wyboru operacji oraz omówiono Kartę opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Zamieszczono 09.03.2023r.

Zaproszenie

>W związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2023/R w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z wniosków o dofinansowanie

w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00.
Lokalizacja - w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ul. Śląska 9 w Stargardzie.

Zainteresowani powinni zgłosić się telefonicznie tel. 91 578 43 78 lub mailowo wir-lgd@wp.pl do 14 marca 2023 r.

Załączniki:
1. Program szkolenia ryby >>>

Zamieszczono 03.02.2023r.

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian osobiście w biurze WIR, mailowo wir-lgd@wp.pl lub
telefonicznie 91 578 43 78) trwają do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00.

Termin warsztatu refleksyjnego 24 lutego 2023 r. (piątek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru.

Załączniki:
1. Monitoring, realizacja wskażników 2022.pdf >>>
2. Plan przebiegu warsztatu. >>>
3. Plan działania wskaźniki kwoty >>>
4. Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny >>>
5. Umowy w ramach PORiM zawarte do 31 12 2022.pdf >>>
6 Umowy zawarte w ramach PROW_zawarte do 31_12_2021 >>>
7. Założenia wyboru LGD na nowy okres programowania >>>
8. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR LSR 18_01_2023 - ostateczna wersja >>>

Zamieszczono 13.01.2023r.

Zawiadomienie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2022.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin: 25 i 26 stycznia 2023 r. (środa, czwartek). Rozpoczęcie w każdym dniu o godzinie 11.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 13.01.2023r.

Zawiadomienie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącymoceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2022/G.
KONKURS DOTYCZY PROJEKTU GRANTOWEGO – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Termin: 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.