„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 21.11.2023r.

Opowieści z krypty

Gmina Chociwel i Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju serdecznie zapraszają na spotkanie z niezwykłą historią związaną z kryptą w Brodach gm. Chociwel.

Spotkanie odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu Chociwlu w dniu 24 listopada ( piątek) 2023 r. o godz. 17.00.

1. Wstępne wyniki badań krypty rodu von Wedel w Brodzie gm. Chociwel.

TYTUŁ WYSTĄPIENIA

Prelegenci:

Dr Monika Ogiewa -Sejnota-badania historyczne
Dr Joanna Rennwanz-badania archeobotaniczne
Dr Katarzyna Ślusarska – badania osteologiczne,
Dr hab. Marcin Majewski, prof.US- kierownik badań, archeologia

2. Zwiedzanie Chociwelskiej Izby Pamięci - projektu dofinansowanego w Ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

Zamieszczono 20.11.2023r.

SPOTKANIE FEDERACJI LGD POMORZA ZACHODNIEGO

W dniu 16.11.2023 r. w Centrum Kultury w Resku przedstawiciele Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wzięli udział w spotkaniu Federacji LGD Pomorza Zachodniego. Głównym punktem spotkania była analiza projektu wytycznych MRiRW do wdrażania LSR na lata 2023-2027. Omówiona została również sytuacja finansowa zrzeszonych w Federacji LGD, w związku z przedłużającym się okresem funkcjonowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Wspólna dyskusja nad ww. problemami doprowadziła do wypracowania planu działania dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz propozycji zmian dla MRiRW w wytycznych do wdrażania nowej LSR.

Zamieszczono 27.10.2023r.

KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza do udziału w KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM, którego celem jest m.in. poznanie i podtrzymanie tradycji bożonarodzeniowych związanych z ozdobami bożonarodzeniowymi oraz piernikami. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ramach spotkania 12 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 11 00 w świetlicy wiejskiej w Rogowie gmina Stargard na którym odbędą się warsztaty wykonania dekoracji świąteczne j-bombki.

W załączeniu:
- Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego
- Karta zgłoszenia

Zamieszczono 23.10.2023r.

RAJD AUTOKAROWO-PIESZY

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 19 października 2023 r. rajd autokarowo-pieszy w ramach zadania animacyjnego „W Zdrowym ciele zdrowy duch”.Celem rajdu było odkrycie niezwykłych miejsc w województwie zachodniopomorskim. Część trasy pokonano autokarem część pieszo.

Czytaj całość

Zamieszczono 13.10.2023r.

Odbyły się szkolenia z wniosków o płatność

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprosiło na szkolenia:
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych z zakresu Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
- w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Info po szkoleniu

Zamieszczono 09.10.2023r.

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE STACJI NAPRAWY ROWERÓW W ROGOWIE

Kierownik biura Stowarzyszenia ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Sołtys Wsi Rogowo Pani Wioletta Zientek i Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski odsłonili 9 października 2023 r stację naprawy rowerów w Rogowie.

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 09.10.2023r.

LIDERKI WIEJSKIE W MARIANOWIE

7 Października 2023 r odbyła się konferencja pn ”Liderki wiejskie -wspólne działania wzmacniają lokalne społeczności z marianowską Sydonią w tle” w której udział wzięło ponad 100 kobiet głównie z powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego. Blok I dotyczył wspólnego działania, które wzmacnia lokalne społeczności.

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 09.10.2023r.

Sprawozdanie z wyjazdu 3-5.10.2023

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniach 3-5.10.2023 zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim dla 16 osób pracowników, przedstawicieli organów decyzyjnych lub członków LGD Zadanie realizowane było w ramach podpisanej umowy WPROW-FV/7/2023 Z DNIA 15.05.2023 R, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Czytaj całość

Zamieszczono 29.09.2023r.

WÓJT GMINY MARIANOWO
SERDECZNIE ZAPRASZA 07 PAŹDZIERNIKA 2023r.
NA KONFERENCJĘ W OBIEKCIE POKLASZTORNYM
UL. CYSTEREK 1 W MARIANOWIE

Zamieszczono 29.09.2023r.


UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE STACJI NAPRAWY ROWERÓW W ROGOWIE

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Sołtys Wsi Rogowo, KGW ROGOWIANIE i Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski serdecznie zapraszają na uroczyste odsłonięcie stacji naprawy rowerów w Rogowie, które odbędzie się
6 października 2023 r o godz. 14,00 przy boisku szkolnym.
Projekt został zrealizowany w ramach operacji pn. „Przestrzeń Aktywności Lokalnej” w ramachpoddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jest to jedna z dziewięciu stacji naprawy rowerów, która nawiązuje do historii kolei żelaznych i jest miejscem przyjaznym dla rowerzystów. Po odsłonięciu projektu organizatorzy zapraszają do świetlicy wiejskiej w Rogowie na prezentację projektu.

Zamieszczono 26.09.2023r.

Szkolenie z wniosku o płatność

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwojukierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójnościterytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektówgrantowych

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6, godz.10 00 organizuje szkolenie z wniosku o płatność na operacje w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” - zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

Program w załączniku.

Zamieszczono 26.09.2023r.

Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 12 października 2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6, godz.1200 organizuje szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.

Program w załączniku.

Zamieszczono 22.09.2023r.

Ramowy program wyjazdu

Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniach 3-5.10.2023 organizuje wyjazd studyjny pn.
„Dobre praktyki w Województwie Kujawsko – Pomorskim.” Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej umowy WPROW-FV/7/2023 Z DNIA 15.05.2023 R

Ramowy program wyjazdu

Zamieszczono 12.09.2023r.

Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

11 września 2023 r. (poniedziałek) w Stargardzie odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i problemów. Ponadto zaprezentowane zostały wybrane elementy z nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – cele i wskaźniki, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz założenia wstępne dotyczące strategii w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Zamieszczono 05.09.2023r.

Szkolenie dla członków Rady

W dniu 4 września 2023 r. dla nowych członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbyło się szkolenie i warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Nabór i ocena wniosków oraz realizacja celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. Omówiona została Lokalna Strategia Rozwoju, Regulamin Pracy Rady wraz z poszczególnymi załącznikami do regulaminu, procedury wyboru, kryteria oceny. Po zakończeniu przeprowadzono test kompetencji.

Zamieszczono 30.08.2023r.

ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakres tematyczny operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej:

konkurs nr 2/2023 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Termin posiedzenia: 11 września (poniedziałek) o godz. 13.00 w Stargardzie na ul. Śląskiej 9 – siedziba
Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Program w załączniku >>>

Zamieszczono 17.08.2023r.

XXXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 8-10.09.2023 r.

Zamieszczono 11.08.2023r.

LAUREACI KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE „ZIELONE LATO” 2023

KATEGORIA I : GOSPODARSTWO ROLNE

I miejsce: Anna Britzen, Rusowo, gm. Ustronie Morskie, pow. kołobrzeski

II miejsce:  Irena Olesiejuk, Jeżyce, gm. Darłowo, pow. sławieński

III miejsce: Janusz Broda, Warnino, gm. Tychowo, pow. białogardzkiKATEGORIA II: OŚRODEK

I miejsce: Małgorzata Śnieżek, Smolęcin, gm. Kołbaskowo, pow. policki

II miejsce: Marek Gul, Strzeszyn, gm. Borne Sulinowo, pow. szczecinecki

III miejsce: Bartłomiej Górski, Radzicz, gm. Dębno, pow. myśliborski


Dokument do pobrania>>>


Zamieszczono 27.07.2023r.

Zaproszenie na szkolenie

W związku z ogłoszonym konkursem nr 2/2023 w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej

Termin – 4 sierpnia 2023 r. (piątek) o godz. 13.00.
Lokalizacja - w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ul. Śląska 9 w Stargardzie.

Zainteresowani powinni zgłosić się telefonicznie tel. 91 578 43 78 lub mailowo wir-lgd@wp.pl do 4 sierpnia.

Program w załączniku.

Zamieszczono 26.07.2023r.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych "SEMAFOR"
zaprasza Mieszkańców i Gości w naszej Gminie na podsumowanie Warsztatów z renowacji wagonu i artefaktów kolejowych połączone z otwarciem nowej wystawy 29 lipca 2023r. o godz. 16:00 przy Izbie Pamięci w Ińsku, ul. Kolejowa 3

Zamieszczono 19.07.2023r.

XXVI Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Zapraszamy członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na WZC i liczymy na niezawodne przybycie. Termin: 3.08. 2023 r. (czwartek) o godzinie 13:00 Miejsce: sala konferencyjna Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6

pobierz załącznik >>>

Zamieszczono 28.06.2023r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.06.2023r.

RAJD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA pod hasłem „HISTORIA, LEGENDY, CZARY…”

17 czerwca odbył się Rajd im. hm. Zbyszka Niegierysza. Zwiedziliśmy „dworzec centralny” w Trąbkach i wysłuchaliśmy historii o szerokotorowej i wąskotorowej kolei żelaznej na Pomorzu Zachodnim, a potem wędrówka do Marianowa (ok. 4 - 5 km) przez teren zabytkowej, funkcjonującej cegielni w Trąbkach, a w Marianowie zwiedzanie kościoła i klasztoru pocysterskiego z unikatową Drogę Krzyżową, która połączyła wielu artystów w jedno wspólne dzieło – Misterium Męki Pańskiej.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 07.06.2023r.

III RAHD IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA pod hasłem "HISTORIA, LEGENDY, CZARY..."


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 01.06.2023r.

Konkurs Wojewódzki pn. Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2023

Zamieszczono 25.05.2023r.

Szkolenia z wniosku o płatność projektów grantowych.

Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowaniew ramach konkursu nr 2/2022/G w dniu 23.05.2023 r. wzięli udział w szkoleniu z wniosku o płatność projektów grantowych realizowanych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania grantów, sporządzania wniosku o płatność i sprawozdawczości.Omówiono wniosek o płatność, zasady rozliczania, obowiązek informacyjny oraz dokonano analizy zapisów umów.

Uczestnicy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, przedyskutować problemy i otrzymali komplety materiałów, które ułatwią realizację i rozliczenie grantów.

Szkolenie odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu.


Zamieszczono 24.05.2023r.

„Akademia wolnego czasu” - podpisanie umów na realizację 9 operacji grantowych!

23 maja br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowy na realizację operacji grantowych z 9 organizacjami pozarządowymi obszaru LGD. W ramach operacji „Akademia wolnego czasu” będą realizowane wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej i historycznej. Celem operacji jest zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w szczególności: warsztatów, wystaw, wykładów, wyjazdów studyjnych i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo. Zadania realizowane w ramach projektu grantowego mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców. Formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, czy kulturowym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych

czytaj całość >>> 

Zamieszczono 22.05.2023r.

Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego w Ogrodach Przelewice.

W dniach 20-21.05.2023 roku w Przelewicach odbył się Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego. To miejsce – po przejęciu przez samorząd województwa – stało się Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. To już druga edycja Festiwalu, podczas którego swoje stoiska przygotowują koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, w tym lokalne grupy działania Pomorza Zachodniego, prezentując tradycje i umiejętności kulinarne oraz rękodzieło artystyczne. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie przelewickiego parku dendrologiczny. W tym roku była tu także wystawa starych traktorów, motocykli i maszyn rolniczych. Festiwalowi goście, a zwłaszcza dzieci, zachwyceni byli przejażdżkami zabytkowymi powozami, licznymi zabawami, warsztatami i koncertami kapel ludowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz roślin ozdobnych i mini ZOO.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 22.05.2023r.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” ma już 5 lat!

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 20 maja 2023 r. zostało zaproszone na uroczystość 5-lecia istnienia Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w Ińsku. Stowarzyszenie założyli dawni pracownicy i sympatycy historycznej już, niestety byłej kolei wąskotorowej, którą uruchomiono na odcinku 54,5 km tj. od Stargardu przez Starą Dąbrowę do Ińska 14 stycznia 1895 r. Kolejka na tym odcinku funkcjonowała do 1996 roku. W 2018 roku w budynku ińskiego dworca otwarto Izbę Pamięci, którą opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 19.05.2023r.

Zamieszczono 16.05.2023r.

XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” i konsultacje projektu strategii na lata 2023-2027

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na XX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Termin: 31 maja 2023 r. (środa) o godzinie 13:30
Miejsce – Pałac nad Jeziorem w Chociwlu, ul. Szkolna 4

Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 26 maja 2023 r.

Przed walnym zebraniem o godzinie 12:00 odbędą się konsultacje projektu lokalnej strategii rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju na lata 2023-2027, na które również serdecznie zapraszamy.

W załączeniu porządek obrad Walnego Zebrania.

Załącznik >>>

Zamieszczono 05.05.2023r.

Ankieta potrzeb osób do 25 roku życia.

Celem ankiety jest uzyskanie informacji od osób do 25 roku życia o poziomie realizacji ich potrzeb społecznych, kulturowych i ekonomicznych w obrębie ich miejsca zamieszkania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do przygotowania oferty poprawy warunków życia w badanym zakresie, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na naszą pocztę w formie scanu lub wypełnionego dokumentu word na e-mail: wir-lgd@wp.pl


Ankieta >>>

Zamieszczono 28.04.2023r.

Zamieszczono 21.04.2023r.

CZAR PARY

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR” w dniu 19.04.2023 zorganizowały spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej perspektywie. Spotkanie odbyło się w Ińskiej Izbie Pamięci, w budynku dawnej stacji kolei przy ul. Kolejowej 3. Obiekt otrzymał dofinansowanie ze środków Leader w ramach PROW na lata 2024-2020.

Celem spotkania była prezentacja pakietu turystycznego pn: „CZAR PARY”, który obejmuje historię i stan obecny Szadzkiej Kolei Wąskotorowej.


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 14.04.2023r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Zaproszenie na spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej perspektywie finansowej

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie Miłośników Kolei
Wąskotorowych „SEMAFOR” serdecznie zapraszają na spotkanie pn: „CZAR PARY” w nowej
perspektywie, które odbędzie się w dniu 19.04.2023 o godz. 16.00 w Ińskiej Izbie Pamięci, w
budynku dawnej stacji kolei przy ul. Kolejowej 3.

W programie:
1. Prezentacja pakietu turystycznego pn: „CZAR PARY”.
2. Budowa infrastruktury rowerowej, powstanie atrakcji turystycznych na projektowanych
trasach rowerowych w ramach PROW na lata 2014 -2020 i nowej perspektywy finansowej
na lata 2021-2027.
3. Promocja książki pt. „CZAR PARY” czyli… Historia kolei żelaznej na Pojezierzu
Zachodniopomorskim.
4. Dyskusja.

Zamieszczono 06.04.2023r.

ZAWIADOMIENIE

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr 1/2023/R, o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.
Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii..


Termin: 21 kwietnia 2023 r. (piątek). Rozpoczęcie o godzinie 12.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 06.04.2023r.

Szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania z Pomorza Zachodniego

Szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania z Pomorza Zachodniego. W dniach 3-4 kwietnia 2023 roku w Siemczynie (gmina Czaplinek) odbyło się szkolenie dotyczące nowej perspektywy finansowej 2023-2027 dla Lokalnych Grup Działania (LGD) Pomorza Zachodniego. Szkolenie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. spotkanie otworzył Pan Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego


Czytaj całość >>>

Zamieszczono 28.03.2023r.

Zamieszczono 21.03.2023r.

Zamieszczono 20.03.2023r.

W dniu 9 marca 2023 roku w biurze Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące terminu naboru oraz spotkaniu udział wzięło 10 LGD z województwa zachodniopomorskiego, w tym Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 20.03.2023r.

Zamieszczono 18.03.2023r.

SPOTKANIE LGD W ŚWIDWINIE

15 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego z przedstawicielami Samorządu Województwa: Wydziału PROW i WUP w sprawie opracowania i realizacji LSR w ramach nowej perspektywy 2023-2027 Programu LEADER. Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki ”Cordis” w Świdwinie.

Czytaj całość >>>

Zamieszczono 18.03.2023r.

SZKOLENIE

W dniu 16 marca 2023 r. o godz.13:00 w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie odbyło się szkolenie z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1/2023/R z PORiM.Konkurs w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

W programie były zaprezentowane wybrane elementy z LSR Stowarzyszenia „WIR oraz z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz omówiono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Uczestnicy zostali zapoznani z kryteriami wyboru operacji oraz omówiono Kartę opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

Zamieszczono 09.03.2023r.

Zaproszenie

>W związku z ogłoszonym konkursem nr 1/2023/R w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy zainteresowanych na szkolenie z wniosków o dofinansowanie

w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00.
Lokalizacja - w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ul. Śląska 9 w Stargardzie.

Zainteresowani powinni zgłosić się telefonicznie tel. 91 578 43 78 lub mailowo wir-lgd@wp.pl do 14 marca 2023 r.

Załączniki:
1. Program szkolenia ryby >>>

Zamieszczono 03.02.2023r.

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian osobiście w biurze WIR, mailowo wir-lgd@wp.pl lub
telefonicznie 91 578 43 78) trwają do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00.

Termin warsztatu refleksyjnego 24 lutego 2023 r. (piątek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru.

Załączniki:
1. Monitoring, realizacja wskażników 2022.pdf >>>
2. Plan przebiegu warsztatu. >>>
3. Plan działania wskaźniki kwoty >>>
4. Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny >>>
5. Umowy w ramach PORiM zawarte do 31 12 2022.pdf >>>
6 Umowy zawarte w ramach PROW_zawarte do 31_12_2021 >>>
7. Założenia wyboru LGD na nowy okres programowania >>>
8. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR LSR 18_01_2023 - ostateczna wersja >>>

Zamieszczono 13.01.2023r.

Zawiadomienie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2022.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Termin: 25 i 26 stycznia 2023 r. (środa, czwartek). Rozpoczęcie w każdym dniu o godzinie 11.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 13.01.2023r.

Zawiadomienie

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącymoceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2022/G.
KONKURS DOTYCZY PROJEKTU GRANTOWEGO – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Termin: 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.