Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

Znajdziesz nas ul. Śląska 9, 73-110 Stargard
 (budynek w pobliżu Policji). 

ZAPRASZAMY
Umieszczono 21/08/2019
Umieszczono 14/08/2019
Zamieszczono 13/08/2019
WYNIK KONKURSU NR 1/2019
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o wynikach oceny konkursu nr 1/2019 - zakres tematyczny operacji: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
W załączeniu:


Zamieszczono 27/07/2019
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Rada spotyka się w celu oceny wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Data: 6 sierpnia 2019 r. (wtorek).
Początek posiedzenia: godzina 12:00 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.


Zamieszczono 22/07/2019
Grantobiorcy podpisali umowy na realizację zaplanowanych działań
W dniach 18 i 19 lipca zostały podpisane umowy grantowe z wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - „AKADEMIA WOLNEGO CZASU” oraz z zachowania dziedzictwa lokalnego – „POWRÓT DO TRADYCJI”.

Zadania te są realizowane w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Grantobiorcami są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/07/2019
Szkolenia z wniosku o płatność projektów grantowych.
Grantobiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie wzięli udział w ostatnich dniach tj. 18 i 19 lipca w szkoleniu z wniosku o płatność projektów grantowych realizowanych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania grantów, sporządzania wniosku o płatność i sprawozdawczości.
Uczestnicy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości, przedyskutować problemy i otrzymali komplety materiałów, które ułatwią realizację i rozliczenie grantów. Na koniec szkolenia został przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i odbyła się dyskusja.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 17/07/2019
Umieszczono 15/07/2019
Umieszczono 01/07/2019
Zamieszczono 26/06/2019
W zdrowym ciele zdrowy duch

W dniu 22 czerwca 2019 roku w ramach „Lata z Sydonią” odbył się I Bieg Dookoła Jeziora Marianowskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo. Trasa biegu wynosiła 7,5 km.
Życzenia zawodnikom bezpiecznej, sportowej rywalizacji, a najlepszym zwycięstwa na samym początku życzył Pan Mateusz Ruciński. W kategorii kobiet najlepszy wynik uzyskała Beata Białek z wynikiem czasowym 00.30.10, na drugim miejscu uplasowała się Patrycja Kunikowska z czasem: 00.37.50, natomiast trzecie miejsce zajęła Tessa Van Wijgerden z czasem: 00.38.22.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 19/06/2019
Zamieszczono 17/06/2019
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”.

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami - Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza”, Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Stowarzyszeniem ”Sieja” zorganizowało w dniach 11-13 czerwca 2019 r. wyjazd studyjny pn. „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, jego zasoby kulturowe, projekty , które wpierały proces aktywizacji i integracji mieszkańców, promując obszar, jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 12/06/2019
Podpisanie umów na realizację grantów

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zostały podpisane umowy na realizacje dwóch grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”. Uroczyste podpisanie umów w obecności Wicemarszałka Jarosława Rzepy odbyło w dniu 10.06.2019 r.

Pierwszy grant to Akademia wolnego czasu” – formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące mieszkańców obszaru LGD. Drugi grant to „Powrót do tradycji” – kultywowanie dawnych polskich zwyczajów związanych z obrzędowością ludową poprzez organizację warsztatów, imprez, spotkań.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 05/06/2019
„Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował w dniu 4 czerwca 2019 r wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” do powiatu drawskiego. Zgodnie z definicją produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana jest w sposób nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Definicja ta obejmuje takie pojęcia, jak: produkt tradycyjny, produkt regionalny, produkt z oznaczeniem lokalnym (marka lokalna), jak również wszelkie produkty, które są istotne dla mieszkańców, współtworzą unikalną ofertę danego regionu, kształtują patriotyzm lokalny i przyczyniają się do rozwoju małych ojczyzn. Produktami lokalnymi mogą być np. wyroby lokalnych rzemieślników, rękodzielników, artystów ludowych, produkty spożywcze, usługi związane z prezentacją regionu i produktów nim związanych w tym warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji przyrodniczej i kulturowej, zespoły ludowe itd.. Produkty lokalne tworzą ludzie-mieszkańcy obszaru, którzy realizują swoje hobby, pasję, kultywują dawne tradycje, ale także tworzą miejsce pracy lub źródło dodatkowego dochodu.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 05/06/2019
XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”

Zapraszamy członków Stowarzyszenia na XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

Termin: 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 13.30
Miejsce: sala konferencyjna Mamma Mia, Stargard, ul. Bema 6

Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.

Zamieszczono 03/06/2019
Konkurs
Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2019

1. Regulamin konkursu - pobierz >>>
2. Formularz zgłoszeniowy - pobierz >>>

Zamieszczono 31/05/2019
Wyjazd studyjny 11-13 czerwca w ramach projektu KSOW

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniach 11 -13 czerwca będzie realizacja projektu „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”.


Zamieszczono 27/05/2019
DARMOWA APLIKACJA MOBILNA „WEST IS THE BEST”
Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie zaprasza do korzystania z mobilnej aplikacji turystycznej „West is the best” stworzonej wspólnie przez 12 Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Z aplikacji korzystać można w telefonach komórkowych z systemem Android i IOS. Turystyczne informacje są również na portalu internetowym www.westisthebest.pl oraz www.facebook.com/westisthebestPL. Aplikacja „West is the best” prowadzi użytkownika przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie zakątków województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego – zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Z aplikacją można zwiedzić Pobrzeże Szczecińskie, Pojezierze Myśliborskie, Pojezierze Drawskie i Wałeckie, Równinę Pyrzycko-Stargardzką, Pojezierze Dobiegniewskie i Łagowskie, Łużyce Dolne, Lubuski Przełom Odry, Dolinę Środkowej Odry i Dolnego Bobru, Wał Zielonogórski i Kotlinę Kargowską, Dolinę Obry, Pojezierze Sławskie.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 27/05/2019
„Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”

Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizują 4 czerwca 2019 r wyjazd studyjny pn.”Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk” do powiatu drawskiego .
W programie :
- Miody Drahimskie - produkt ze znakiem „Chronione Oznaczenie Geograficzne”- pobyt w gospodarstwie pszczelarskim w Kluczewie, degustacja produktów pszczelarskich
-Henrykowski Szlak w Siemczynie- produkt turystyczny – historia barokowego pałacu, zwiedzenie lokalnego muzeum,
-Gospodarstwo rybackie ”RYBY LUBIE”- w Lubieszewie- produkt turystyczny, beneficjent Programu Operacyjnego „RYBY”- degustacja ryb
- Historia miejscowości Linowno nad jeziorem Lubie –spotkanie z lokalnymi liderami.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt 91-578-43-78, liczba miejsc ograniczona.Zamieszczono 27/05/2019
LEADERFEST 2019
W dniach 22-24 maja w Žatcu (Czechy) uczestniczyliśmy w międzynarodowym spotkaniu Lokalnych Grup Działania LEADERFEST 2019. Tegoroczny Leaderfest odbywał się pod hasłem: „Program LEADER: wczoraj, dziś i jutro”.
Jak skutecznie zatrudniać w okresie niskiego bezrobocia, jak założyć i skuteczne prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, funkcjonalne sieci międzysektorowe, wsparcie dla lokalnych producentów w zachodnich Czechach, najciekawsze projekty z północnych Moraw i Śląska, wsparcie dla opiekunów i seniorów na wsi, przyszłość rozwoju obszarów wiejskich według Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) - to niektóre z tematów paneli dyskusyjnych w trakcie tegorocznego spotkania. Uczestnictwo w takich spotkaniach pozwala na zdobycie nowych doświadczeń, nawiązywanie i utrwalanie współpracy pomiędzy Europejskimi LGD, a przy okazji poznanie gospodarki, historii, atrakcji przyrodniczych regionu w którym się odbywa.
Žatec to obszar historycznie związany z uprawą chmielu. Pozostałością są obiekty, w których suszono i przechowywano chmiel. Na bazie tych obiektów utworzono regionalne muzeum chmielu, gdzie zwiedzający pozna technologię, narzędzia, maszyny do uprawy tej rośliny. Eksponatów jest bardzo wiele, są wspaniale wyeksponowane, a wszystkie prace wykonywane podczas produkcji chmielu udokumentowane zdjęciami. Zarówno w Žatcu jak i w okolicy funkcjonuje wiele lokalnych browarów, organizatorzy zorganizowali również szkolenia z produkcji piwa wykorzystującego lokalny surowiec.

Wyjazd studyjny odbył się w ramach realizacji operacji: „Leaderfest 2019 – Europejskie dobre praktyki” przez Federację Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego oraz partnerów projektu Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” i Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Operacja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/05/2019
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”
21 maja w Pszczewie woj. lubuskie Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska zorganizowała konferencję podsumowującą projekt „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. W tym projekcie uczestniczyło 12 Lokalnych Grup Działania z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Projekt polegał na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej z system zarzadzania treścią CMS i utworzeniu portalu www o nazwie www.westisthebest.pl. Konferencję poprowadziła Pani Prezes Stowarzyszenia Joanna Bagińska, wzięli w niej udział wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Arkadiusz Janowicz z-ca dyrektora Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele wszystkich lokalnych grup uczestniczących w projekcie i inni goście. Po wystąpieniach i prezentacji aplikacji przez firmę programistyczną Amistad Group z Krakowa, która od lat rozwija nowe technologie w zakresie geolokalizacji, nawigacji, turystyki odbyła się część artystyczną przygotowana przez dzieci ze Świebodzińskiego Domu Kultury.

Zamieszczono 27/05/2019
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu

24 maja w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się podpisanie umów na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Prezes Stowarzyszenia WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Elżbieta Rink podpisała umowę na realizację projektu „Upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w realizacji projektów na obszarach wiejskich dofinansowanych ze środków unijnych”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe również projektów, które wpierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/05/2019
Piknik nad Odrą
12 maja uczestniczyliśmy w Pikniku nad Odrą. Obok nas prezentowały się inne Lokalne Grupy Działania, firmy promujące lokalne Zachodniopomorskie produkty. Podczas Pikniku na swoich stoiskach wystawienniczych, tworzących wspólne miasteczko prezentowały się regiony, gminy i miasta, firmy z branży turystycznej z Polski oraz Niemiec, Czech, Białorusi, Litwy. Liczne stoiska z żywnością pozwoliły zapoznać się zwiedzającym ze smakami wielu regionów zarówno polskich jak i z zagranicy. Atrakcją dla dzieci było oczywiście wesołe miasteczko. Nasze stoisko zaszczycili swoją obecnością poseł na sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/04/2019
”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 25 kwietnia 2019 r. zorganizowało szkolenie pn.”Znasz li swój WIR?”- szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/04/2019
Konkurs "Zagraj w grę"
Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" do udziału w konkursie z nagrodami. Szanse na otrzymanie nagrody są duże, bowiem nagradzamy jedenaście osób!
Konkurs ma na celu promowanie nowo powstałej aplikacji oraz obszaru LGD "Stowarzyszenie WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju" oraz 11 pozostałych LGD - partnerów projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Jeśli znajdujesz się w pobliżu któregoś z nich, świetnie się składa. Masz szansę na nagrody!
Zamieszczono 17/04/2019
Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
16 kwietnia 2019 r. odbyło się szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.  Uczestnicy zapoznali się z zasadami dofinansowania, wypełnianiem wniosku i sporządzaniem biznesplanu.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/04/2019
Znasz li swój WIR? - szlakiem dziedzictwa historycznego i przyrodniczego –projekty dofinansowane ze środków UE i nie tylko

Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego obszaru LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, 
które wpłynęły na rozwój turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność turystyczną i gospodarczą.
Termin wyjazdu studyjnego - 25 kwietnia 2019 r.Zamieszczono 02/04/2019
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie
podejmowanie działalności gospodarczej
 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Termin szkolenia - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 10.00  w Stargardzie, sala konferencyjna Mamma Mia ul. Generała Józefa Bema 6 (wjazd od ul. Spokojnej).
Zgłoszenia do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00, mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie  nr 91 578 43 78.

Zamieszczono 19/03/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe  - POWRÓT DO TRADYCJI
W lutym 2019 r. Stowarzyszenie złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r.. Zakres tematyczny operacji:  zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI.
W ramach „Powrotu do tradycji ” zrealizowano 8 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Marianowo,  Stargard, Dolice, Ińsko. Zorganizowanych zostało 28 różnych wydarzeń w których uczestniczyło wiele osób w tym 193 osoby z grup defaworyzowanych. Zgodnie z kartami ewidencji czasu pracy wolontariusze przepracowali 536 godzin. czytaj całość >>>

Zamieszczono 27/02/2019
Konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD

W celu analizy procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR 26 lutego 2019 r. odbyły się konsultacje w zakresie zmian, warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR, działań LGD oraz planowania strategicznego i ewaluacji strategii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów decyzyjnych LGD (Zarząd, członkowie Rady LGD), przedsiębiorcy, przedstawiciele JST, stowarzyszeń z obszaru objętego LSR i pracownicy biura.
Po prezentacji podsumowującej dotychczasową realizację LSR Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie i działań Lokalnej Grupy Działania wraz z komentarzem na temat zmian o sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD odbył się warsztat w sześciu blokach tematycznych i dyskusja wokół poniższych pytań:
• Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?
• W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju?
• Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
• Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie oraz będą stanowiły wkład w ewaluację ex-post.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/02/2019
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Rada spotyka się w celu oceny wniosków grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny ocenianych operacji grantowych:
- zachowanie dziedzictwa lokalnego – POWRÓT DO TRADYCJI,
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych- AKADEMIA WOLNEGO CZASU.

Data - 6 marca 2019 r. (środa)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, II piętro.Zamieszczono 19/02/2019
Dotyczy beneficjentów PO RYBY
Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Informacje dostępne są na stronie


Zamieszczono 08/02/2019
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Zamieszczono 08/02/2019
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 26 lutego 2019 r. (wtorek), początek godz. 10.0, sala konferencyjna ul. Bema 6 (Mamma Mia), Stargard.

Zamieszczono 10/01/2019
Zrealizowaliśmy projekty grantowe - AKADEMIA WOLNEGO CZASU
W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o płatność na granty realizowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na które podpisaliśmy umowę w lutym 2018 r..
W ramach „Akademii wolnego czasu-formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i integrujące lokalną społeczność” zrealizowano 13 grantów na terenie gmin: Bielice, Chociwel, Suchań, Stargard, Pyrzyce, Dobrzany, Kozielice, Ińsko. Przeprowadzonych było 17 szkoleń i 13 różnych wydarzeń i imprez. Uczestniczyło w nich wiele osób w tym 272 osoby z grup defaworyzowanych.

Zamieszczono 18/12/2018
W grudniu zrealizowaliśmy szkolenia i konkurs
11 grudnia w Stargardzie w Stargardzie odbyło się szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej – wskazanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje”. Zaprosiliśmy osoby planujące podjąć działalność. W tematach był m.in. pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy opodatkowania, marketing, promocja, sprzedaż. W ramach dobrych praktyk swoimi doświadczeniami podzieliły dwie beneficjentki, które uzyskały po 50 tys. zł premii na uruchomienie swojej działalności i z powodzeniem ja prowadzą.
12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu odbyły się szkolenia z questingu, który jest nauką przez zabawę. To rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach (ulotce). Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Duda pokazując zebranym to, czego często nie wiemy o swoich miejscowościach. Każda gmina członkowska Stowarzyszenia otrzyma opracowany quest.

Pliki do pobrania: (format zapisu plikó - spakowane .rar)


Zamieszczono 04/12/2018
Niepodległościowy Dzień Sportu w szkole
W dniu 30 listopada 2018 r. w suchańskiej szkole od  godzin rannych dominował sport, a to za sprawą imprezy pod nazwą „Niepodległościowy Dzień Sportu” w ramach animacji „W zdrowym ciele zdrowy duch" organizowanej przez Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Gminę Suchań oraz Szkołę Podstawową w Suchaniu.
Sportowe zmagania przy gorącym dopingu wszystkich uczniów szkoły dotyczyły wszystkich grup wiekowych uczniów. Znalazły się więc zawody dla najmłodszych  pn. "Ale Frajda", turniej sprawnościowy "Suchański Turbo Kozak" oraz budzący największe emocje mecz unihokeja pomiędzy szkolną drużyną dziewcząt a połączonymi siłami rodziców i nauczycieli. We wszystkich konkurencjach z bardzo dużym zaangażowaniem udział wzięli rodzice, nauczyciele i ich najwięksi konkurenci czyli uczniowie. Uczestnicy zmagań sportowych  zostali obdarowani nagrodami i medalami.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/12/2018
Podsumowanie wyników konkursu fotograficznego dla fotografów amatorów „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”-
30 listopada w Stargardzie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie „Ciekawe, ciekawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo” na które zaproszono jego uczestników.  Nadesłane zdjęcia w dniu 15 listopada 2018 r. oceniło trzyosobowe jury w składzie: Przewodniczący - Tadeusz Surma (zawodowy fotograf) i członkowie Barbara Jaroszek (przedstawiciel Rady) i Jerzy Makowski (wiceprezes Stowarzyszenia).
Celem konkursu była wszechstronna prezentacja amatorskich fotografii i zachęcenie osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych o tematyce wiejskiej, zwrócenie uwagi na walory historyczne, uroki krajobrazowe i przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia oraz promocja miejsc wartych zobaczenia i zachęcenie potencjalnego turysty do odwiedzenia obszaru.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/11/2018
Zamieszczono 23/11/2018
Zamieszczono 21/11/2018
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
Rada Stowarzyszenia spotyka się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - konkurs nr 3/2018/R.
Początek posiedzenie o godzinie 1430 .
Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stargard ul. Rynek Staromiejski 5,  II piętro.
Zakres tematyczny ocenianych operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.
Program w załączeniu.

Zamieszczono 20/11/2018
Zamieszczono 16/11/2018
Umieszczono 16/10/2018
Umieszczono 16/10/2018
Zamieszczono 15/11/2018
KONKURS „DZIEDZICTWO KULTUROWE”
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju z siedzibą w Stargardzie
zaprasza do uczestnictwa w konkursie pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” zorganizowanym dla obszaru działania 14 gmin tj. Bielice, Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Marianowo, Pyrzyce, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard, Suchań, Warnice. Uczestnikami mogą być– osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin - członków LGD. Tematyka: zarówno rękodzieło jak i kulinaria związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Kategoria - rękodzieło w tym podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, rzeźba, prace związane z obrzędami lub kulinaria w tym ciasta, potrawy, napoje.
W załączeniu regulamin i karta zgłoszenia udziału (do 12 grudnia 2018 r.)

- formularz zgłoszeniowy >>> pobierz
- regulamin konkursu >>> pobierz
Zamieszczono 30/10/2018
Szkolenie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju „RODO - rozporządzenie o ochronie danych w Stowarzyszeniu WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju”
9 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard odbyło się szkolenie skierowane  głównie dla Członków Rady Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.  W szkoleniu wzięły również udział dwie przedstawicielki LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego i pracownicy biura. W programie prowadząca poinformowała jak legalnie przetwarzać dane osobowe, jakie są prawa osób których dane są przetwarzane oraz omówiła dokumentację i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych. Należy zawsze pamiętać, że informacje są aktywem, który, podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, są cenne dla biznesu i wymagają ochrony przed różnymi zagrożeniami. Ponadto bądźmy czujni, bo informacja którą powinniśmy chronić może być wszędzie np: przechowywana w systemach komputerowych (serwery plików, komputery użytkowników, urządzenia mobilne, bazy, aplikacje); pisana, drukowana; przechowywana w formie papierowej (dokumentacja, umowy, projekty, plany); przechowywana na różnych nośnikach dyski optyczne CD\DVD, dyski przenośne, przenośne, taśmy magnetyczne, karty pamięci, PenDrive); przesyłana faksem; przesyłana pocztą elektroniczną. System zarządzania bezpieczeństwem informacji chroni poufności, integralność i dostępność informacji przez zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem i daje pewność dla zainteresowanych stron, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane. Utrzymanie odpowiedniego poziomu świadomości pracowników, współpracowników, członków organów Stowarzyszenia w zakresie wiedzy koniecznej o bezpieczeństwie informacji  to mniejsza liczba incydentów.
Zamieszczono 24/10/2018
Powstanie Ińskiej Izby Pamięci
Projekt obejmujący remont pomieszczeń po byłej stacji wąskotorowej, w których powstała Ińska Izba Pamięci otrzymał dofinansowanie  z  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, to jeden z najciekawszych projektów będących przykładem dobrej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu.  Gmina  nieodpłatnie przekazała lokal po byłym dworcu  Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych KADAM, które otrzymało dofinansowanie na remont pomieszczeń, zakup gablot, mebli,  a Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR zebrało eksponaty.
Stargardzka Kolej Wąskotorowa  liczyła 119,6 km torów o szerokości 1000 mm.  Pierwszą  linię Stargard- Stara Dabrowa –Ińsko  otwarto w styczniu 1895 r dwa lata później powstał kolejny odcinek z Ińska do Jankowa Pomorskiego, który łączył się z Drawskiem Pomorskim. W latach 60-tych XX wieku część linii zamknięto.  W 1996 r. została zamknięta kolejna linia ze Starej Dąbrowy do Ińska i Dobrzan, a w 2001 ostatnia czynna linia ze Stargardu do Dobrej Nowogardzkiej. Po dawnej kolejce pozostał budynek dworca oraz  pracownicy kolei, którzy  przechowywali latami pamiątki po dawnym zakładzie pracy. Pomysł zrodził się wcześniej, ale brakowało środków na jego realizację, dopiero otwarcie konkursu przez Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju i otrzymanie dotacji unijnej pozwoliło zrealizować marzenia wielu osób zaangażowanych w projekt. Ze środków gminy i własnych stowarzyszeń powstał także chodnik i nasadzenia. Na otwarcie Ińskiej Izby Pamięci przyszło wielu mieszkańców Ińska w tym dawni pracownicy, którzy oglądali eksponaty, zdjęcia pokazujące historię kolejki wąskotorowej i tego niewielkiego miasteczka położonego na Wyżynie Ińskiej w sercu Ińskiego Parku Krajobrazowego.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
Zamieszczono 18/10/2018
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego