PROW - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROW

Projekt współpracy
Zamieszczono 05/10/2017
Konferencja podsumowująca projekt współpracy "Młodzieżowa Akademia Komunikacji"
29 września 2017 r. w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy międzynarodowej "Młodzieżowa Akademia Komunikacji", zorganizowany przez 11 partnerów – Lokalnych Grup Działania z terenu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego w Polsce oraz z powiatu opawskiego w Czechach. W ramach projektu młodzież w wieku gimnazjalnym wzięła udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych w terminie 13- 29.08.2017 r. na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz Opavy w Czechach.
Nagrania autorstwa młodzieży uczestniczącej w projekcie "Młodzieżowa Akademia Komunikacji" podczas trwania warsztatów dziennikarskich oraz podsumowanie pobytu młodzieży w województwie zachodniopomorskim i powiecie opavskim znaleźć można pod adresem: http://tvkaura.pl/mak

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/09/2016
Zainicjowany i realizowany przez 11 Lokalnych Grup Działania (dziesięć z Polski z terenu województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i jedna z Czech, z okolic Opavy) projekt współpracy Młodzieżowa Akademia Komunikacji dobiega końca.
Celem projektu jest wzrost innowacyjności, efektywności gospodarowania, wspierania transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz integracja i aktywizacja młodzieży obszaru jedenastu LGD poprzez udział w warsztatach dziennikarskich (telewizyjnych, radiowych, mulimedialnych) z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, turystycznych z poszanowaniem oraz dbałością o środowisko, a także promującego prace na rzecz zmian klimatu, jak również najciekawszych prac podczas zorganizowanej konferencji. Ponadto oprócz ww. poznanie i promocja dziedzictwa z obszaru jedenastu lokalnych grup działania.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/09/2016
Promocja projektu współpracy MAK
Na odbywających się w dniach 8-10 września w Barzkowicach dorocznych Targach Rolnych na stoisku Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza” prezentowaliśmy dotychczasowe efekty realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 09/08/2016
Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu „ Młodzieżowa Akademia Komunikacji”

8 sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz z Czech podpisało z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Jarosława Rzepę umowę na realizację projektu pn. Młodzieżowa Akademia Komunikacji
Umowa podpisana została w ramach poddziałania: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wsparcie w kwocie ponad 0,5 mln zł. W imieniu Stowarzyszenia WIR umowę podpisała Elżbieta Rink – Prezes ZarząduKliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/02/2017
Zaproszenie szkół gimnazjalnych do współpracy.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach międzynarodowego projektu współpracy o nazwie „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” organizuje, wspólnie z innymi lokalnymi grupami działania, konkurs „Mam talent dziennikarski”. W projekcie współpracy uczestniczyć będzie łącznie 129 osób.
Informacje w pigułce o nas.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju jest lokalną grupą działania (dobrowolnym, trwałym, niezależnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych), która realizuje lokalną strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. czytaj dalej >>>


Zamieszczono 27/01/2017
Młodzieżowa Akademia Komunikacji „MAK”.

Lokalne Grupy Działania z zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i z Czech przystępują do realizacji międzynarodowego projektu współpracy.Projekt zakłada realizację trzech warsztatów dziennikarskich dla młodzieży gimnazjalnej i nosi nazwę Młodzieżowa Akademia Komunikacji „MAK”.
Celem projektu „MAK” jest m.in.: włączenie dzieci i młodzieży gimnazjalnej do życia regionu oraz zainteresowanie ich miejscem, w którym żyją, nauczenie ich poszukiwania aktualnych tematów, zdobywania informacji, ustnej i pisemnej komunikacji z dorosłymi, nauczenie ich obsługi sprzętu komputerowego i rejestracyjnego, technik prezentacji i marketingu, umożliwienie uczestnikom komunikowania się z zagranicznymi partnerami, zdobycia praktyki w porozumiewaniu się w językach obcych, poznawanie życia w innych regionach i krajach. Kolejnym celem projektu jest zapewnienie lokalnym grupom działania oraz uczestniczącym regionom stałej promocji w trakcie trwania projektu oraz w przyszłości. czytaj dalej >>>

Zamieszczono 23/06/2016
W czasie od 8 do 10 czerwca 2016 roku mieliśmy okazję spotkać lokalnych grup działania z Czech, Słowacji i Polski na tradycyjnej imprezie, która odbyła się pod auspicjami Krajowej Sieci LGD Czech - Leader FEST 2016 Jeseniki. Miejscem 5. Leader FESTu wybrano malownicze miasteczko - uzdrowisko Karlova Studánka. ...czytaj dalej 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/05/2016
Spotkanie z MAS OPAVSKO Lokalną Grupą Działania z Czech.
                Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Liderem Pojezierza i Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” uczestniczyło w dniach 6-8.05.2016 w spotkaniu  dotyczącym realizacji międzynarodowego projektu współpracy pn „Młodzieżowa Akademia Komunikacji” w Czechach. W projekcie uczestniczą LGD z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz MAS OPAVSKO z Czech.  MAS OPAVSKO obchodziło swój jubileusz 10 -lecia  istnienia, wraz ze starostwem opawskim zorganizowali prezentację projektów zrealizowanych w ramach poprzedniej perspektyw, pokazy  stoisk producentów produktów lokalnych, występy artystyczne zespołów, grup teatralnych i wiele innych atrakcji...czytaj dalej 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego