PROW - wyniki konkursu - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROW - wyniki konkursu

Konkursy
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 3/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 3/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura rekreacyjno-sportowa
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 2/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 2/2018 - zakres tematyczny operacji: infrastruktura kulturalna (świetlice)
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 09/08/2018
WYNIK KONKURSU NR 1/2018
 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach oceny konkursu NR 1/2018 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.
 
W załączeniu:
Zamieszczono 14/11/2017
WYNIK KONKURSU NR 6/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o wynikach oceny konkursu NR 6/2017 - zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.
Zamieszczono 14/11/2017

WYNIK KONKURSU NR 5/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach oceny konkursu NR 5/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zamieszczono 08/09/2017
WYNIK KONKURSU NR 4/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 4/2017/G - zakres tematyczny projektu grantowego:zachowanie dziedzictwa lokalnego. Konkurs dotyczy projektu grantowego – "POWRÓT DO TRADYCJI".


Zamieszczono 08/09/2017
WYNIK KONKURSU NR 3/2017/G


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 3/2017 - zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Zamieszczono 20/06/2017
WYNIK KONKURSU NR 2/2017


Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju


informuje o wynikach konkursu NR 2/2017 - zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 17/05/2017
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2017 
 
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej


WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Zamieszczono 23/01/2017
KOREKTA DO PROTOKOŁU DOTYCZĄCEGO KONKURSU  NR 1/2016 
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju


Zamieszczono 23/01/2017


WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

Umieszczono 10/01/2017
WYNIKI KONKURSU  NR 1/2016 PO ROZPATRZENIU PROTESTÓW
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
 
 
informuje o wynikach konkursu NR 1/2016 po rozpatrzeniu przez Radę Stowarzyszenia złożonych  protestów.Zamieszczono 19/12/2016
WYNIK KONKURSU  NR 1/2016

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o wyniku konkursu NR 1/2016
załączniki do protokołu od 1 do 16 >>> do pobrania

WNOSZENIE PROTESTU
 
Wnioskodawcy przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru.
Poniżej załącznik - wzór pisma.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego