Legislacje - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Legislacje

PROW 2014 - 2020
Zamieszczono 14/02/2018
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Zamieszczono 03/03/2017
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

czytaj całość >>>
Zamieszczono 12/09/2016
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakładce PROW na lata 2014-2020 czytaj całość
Zamieszczono 30/05/2016
- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020... czytaj całość 

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,... czytaj całość 

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,... czytaj całość 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020... czytaj całość 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020... czytaj całość 

- Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej...czytaj całość
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego