Informacje - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

PORiM
Umieszczono 19/02/2019
Dotyczy beneficjentów PO RYBY
Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Wszystkie informacje wraz z logotypami są dostępne są na stronie


Materiały do pobrania:

1. zasady znakowania dot. umów podpisanych po 15 lutego 2019>>> doc, pdf
2. zestaw logotypów >>> doc, pdf
3. księga wizualizacji znaku 2014-2020 29.01.2019 podpis-1 >>> pdf
Umieszczono 25/10/2018
Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020
Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Ogólne zasady
Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.
Te wytyczne dotyczą wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W tym przypadku musisz zapewnić identyfikację wizualną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE)poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, którymi są:
  • symbol UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
  • odniesienie do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło aktualne dokumenty w ramach  Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
 – ścieżka dostępu
Umieszczono 06/06/2018
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 
Na stronie  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano obowiązujące Zasady.

1) Aktualizacja wzorów umów w ramach Priorytetu 4 - pobierz >>>

2) Zasady  konkurencyjności - pobierz >>>
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego