2021 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2021

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 14/09/2021
XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”
 
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 
Termin: 28 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 12.30
Miejsce: Hala Widowiskowo -Sportowa w  Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Zamieszczono 14/09/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch - rajd pieszy po Ińskim Parku Krajobrazowym
Stowarzyszenie "WIR"-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolejki Wąskotorowej SEMAFOR w dniu 18 września 2021 r. (sobota)  organizuje rajd pieszy  po Ińskim Parku Krajobrazowym
Zamieszczono 07/09/2021
Konferencja podsumowującą projekt współpracy  ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”.
 
Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy  pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”. Celem projektu było powstanie innowacyjnej oferty turystyczno-dydaktycznej wykorzystującej dziedzictwo archeologiczne obszaru związane z budowlami megalitycznymi z epoki neolitu.
TERMIN KONFERENCJI:  14 września 2021 r.(wtorek), Dolice ul. Wiśniowa w Dolicach (obok leśniczówki)
miejsce rozpoczęcia grób megalityczny.
Zamieszczono 06/09/2021
Dożynki Wojewódzkie w Przelewicach
 
W sobotę 04.09.2021 r. razem ze Stowarzyszeniem  „Lider Pojezierza” mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Wojewódzkich Dożynkach, które odbywały się na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach. W naszym namiocie prezentowały się ze swoimi wyrobami pani Elżbieta Kurman-Sierpińska  z Suchania,  pani Anna Łodzińska oraz Gminne Koło Gospodyń z Chociwla, które reprezentowała pani Krystyna Kurczaba.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 31/08/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  9 września  2021 r. (czwartek)
Początek posiedzenia o godzinie 1230 .
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „WR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie ul. Śląska 9.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.
Zamieszczono 24/08/2021
Projekt  pn. „Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy”
 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  podpisało  umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy”.
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGR Stowarzyszenie “Partnerstwo Jezior”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
Celem operacji  jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Zamieszczono 20/08/2021
Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne,  a dobre praktyki
19 sierpnia odbył się wyjazd studyjny pn. ”Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne, a dobre praktyki”, którego organizatorem było Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Gminą Warnice.
Celem  wyjazdu studyjnego było poznanie pakietu turystycznego realizowanego w ramach projektu współpracy opartego o dziedzictwo przyrodniczo - historyczne obszaru LGD                                   z uwzględnieniem dobrych praktyk. Wyjazd obejmował przykłady projektów realizowanych w trzech gminach: Chociwel, Dobrzany, Ińsko. Na obszarach tych gmin występuje wiele cennych                    i prawnie chronionych obszarów przyrodniczych np. Iński Park Krajobrazowy, NATURA 2000 oraz zabytkowych obiektów architektonicznych.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 06/08/2021
Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne,
a dobre praktyki
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje   w dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) wyjazd studyjny pn. Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne, a dobre praktyki.
Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z pakietem turystycznym realizowanym w ramach projektu współpracy opartego o dziedzictwo przyrodniczo-historyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania  z uwzględnieniem dobrych praktyk. Program uwzględnia przykłady projektów realizowanych w trzech gminach: Chociwel, Dobrzany, Ińsko. Na obszarach tych gmin występuje wiele cennych i prawnie chronionych obszarów przyrodniczych np. Iński Park Krajobrazowy, NATURA 2000 oraz wiele  zabytkowych obiektów architektonicznych.
Zamieszczono 13/08/2021
LAUREACI  KONKURSU
AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2021
 
 
Po dokonaniu oceny gospodarstw Komisja konkursowa postanowiła przyznać laureatom następujące miejsca w dwóch kategoriach: >>> czytaj całość
Zamieszczono 06/08/2021
Umowa z Marszałkiem oraz Grantobiorcami na realizację grantów podpisana. 
W dniu 29 lipca  2021 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ok. 88 tys. zł. Projekt obejmuje 15 zadań w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” . Celem grantu jest zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: warsztatów, wyjazdów studyjnych i  imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
Wpłynęło  15 wniosków na kwotę 87 975,00 zł,  JST złożyło 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 001,00 zł co stanowi 5,68 %. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE ZOSTAŁY 30 LIPCA 2021 .
Zamieszczono 30/07/2021
W dniu 7 sierpnia 2021 r. 
Gmina Marianowo organizuje forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Zachodniego.
Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn. „Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 23/07/2021
Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych
W dniach 29 i 30 lipca 2021 r. od godziny 10:00 w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się szkolenie dla beneficjentów realizujących poszczególne zadania grantowe z konkursu 1/2020/G.
Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia, Stargard ul. Śląska 9.

Zamieszczono 22/07/2021
Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem w dniu 21 lipca 2021 roku wyjazdu studyjnego pn.” Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim”.
Celem wyjazdu było poznanie projektów realizowanych przez różne podmioty, które wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny mieszkańców, a także  zwiększają atrakcyjność turystyczną powiatu. Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy obszaru LGD.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/07/2021
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie z grantów
Mając na uwadze ogłoszony konkurs nr 3/2021/G w zakresie operacji grantowych na przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zapraszamy na szkolenie podmioty zainteresowane składaniem wniosków.
Termin szkolenia: 23 lipca 2021 r. rozpoczęcie o godz. 11:00.

Zamieszczono 13/07/2021
Znasz li swój WIR?- Dobre Praktyki w powiecie stargardzkim
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje   w dniu 21.07.2021 r. wyjazd studyjny pn. Znasz li swój WIR?- Dobre praktyki  powiatu stargardzkiego
Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie obszaru  LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, samorządowych, mieszkańców, które wpłynęły na rozwój społeczny, turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność.

Zamieszczono 06/07/2021
Dobre praktyki - u sąsiada za miedzą
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju  zgodnie z podpisaną  umową nr WPROW-FV/17/2021 na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą” , zorganizowało w dniach 28.06-01.07.2021 r. wyjazd studyjny do województwa lubuskiego. Partnerami projektu byli:  Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza, Stowarzyszenie ”SIEJA”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/06/2021
II STARGARDZKI RAJD NOCNY IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
  
25 czerwca odbył się II Rajd Nocny po Stargardzie realizowany jest w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/06/2021
Marka turystyczna-sieć Ekomuzea
Opisz swój produkt turystyczny, który może na Ciebie zarabiać i promować.  Międzynarodowy projekt współpracy Marka turystyczna - "Sieć Ekomuzea" realizowany jest wspólnie z 6 Lokalnymi Grupami Działania: Lider Pojezierza, Wiejska Inicjatywa Rozwoju - "WIR",  Asociatia GAL Tara Gugulanilor (z Rumunii), "Zielone Światło", “Leśna Kraina Górnego Śląska”, Zieloną Dolina Odry i Warty.
Zgodnie z harmonogramem po konsultacjach społecznych i zespołach tematycznych zostały zaproponowane pakiety turystyczne, jakie będą realizowane na obszarze LGD: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
szablony w załączniku :

 
Zamieszczono 14/06/2021
Wyjazd studyjny pn. ”Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”
 
 Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 24 maja 2021r. podpisało  umowę  nr WPROW-FV/17/2021  na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny  obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe jak również projekty, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.
Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem  na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ  wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania. 

Zamieszczono 10/06/2021
STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE
Zapraszają na
II STARGARDZKI RAJD NOCNY
IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
 TERMIN: 25 czerwca (piątek) 2021 roku
ZBIÓRKA: godz. 17.30, plac przed kościołem Świętego Jana
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 01/06/2021
Zamieszczono 27/05/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „WR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie ul. Śląska 9.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
1) Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa
 – konkurs 1/2021/G
2)  Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa -
 – konkurs 2/2021/G

Zamieszczono 25/05/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch-rajd pieszy
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w ramach działania animacyjnego pn „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowało  22 maja (sobota) 2021 rajd pieszy po Drawieńskim Parku Narodowym .Trasa rajdu wynosiła  ok. 10 km.   Podczas rajdu  uczestnicy z gmin : Chociwel, Marianowo, Kobylanka, Ińsko, Stargard poznali  dziedzictwo historyczne i przyrodnicze Drawieńskiego Parku Narodowego.  Pogoda nas nie rozpieszczała, ale uczestnicy pokonali całą wyznaczoną trasę. W Ostrowite dawnej osadzie leśnej zorganizowano ognisko i przerwę na wysuszenie kurtek, gdyż ostatni odcinek wiódł do niezwykle urokliwego miejsca w DPN do Węgorni.
Mimo kapryśnej pogody humory dopisały i myślę, że jeszcze długo będziemy wspominać ten rajd.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/05/2021
Otwarcie świetlicy w Mosinie gm. Dobrzany
Gmina Dobrzany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowała w miejscowości Mosina świetlicę wiejską. Jak podkreślił sołtys otwarcie nastąpiło dokładnie po 30 latach oddania do użytku  dawnej świetlicy wybudowanej jeszcze z płyt paździerzowych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Budynek świetlicy mieści salę, zaplecze kuchenne, magazynowe i toaletę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/04/2021
Szkolenie TWORZENIE PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH - SZANSĄ NA LOKALNY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ”
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z pięcioma Partnerami realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn.  „Marka turystyczna-sieć Ekomuzea”.
Ekomuzeum to nie jest jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które  tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. Utworzona Sieć Ekomuzeów może zrzeszać różne podmioty, osoby, obejmować atrakcje turystyczne, kulinarne, które  oddziałują na wszystkie zmysły turysty. Celem projektu  jest między innymi  utworzenie pakietów turystycznych z których może skorzystać potencjalny turysta.
Zapraszamy na  2 godz. szkolenie on-line, które przeprowadzi  Pan  Marek Migdal - Prezes Forum Turystyki Regionów. 


Zamieszczono 08/04/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 S T O W A R Z Y S Z E N I A  C O O L T U R A L N I

na zakup, dostawę i montaż elementu zabawowego placu zabaw w miejscowości Pyrzyce, gm. Pyrzyce, powiat pyrzycki, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs  grantowy 2/2021/G.


W załączeniu pełna treść.

Zamieszczono 26/03/2021
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Legendy w obiektywie 2021”
 
Stowarzyszenie „WIR „Wiejska Inicjatywa Rozwoju”  ogłasza konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice, Stare Czarnowo.
Zasady i warunki organizacji Konkursu oraz warunki uprawniające  do udziału w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu.

Zamieszczono 18/03/2021
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zaprasza na szkolenie z grantów
 
Mając na uwadze ogłoszone konkursy nr 1/2021/G i nr 2/2021/G w zakresie operacji grantowych na Przedsięwzięcia - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zapraszamy na szkolenie podmioty zainteresowane składaniem wniosków.
Termin szkolenia: 30 marca (wtorek) 2021 r. rozpoczęcie o godz. 11:00.
Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie odbędzie się w formie on-line.

Zamieszczono 01/03/2021
Szkolenie z wniosku o płatność  PROW i PORiM
 
23 lutego 2021 r. odbyły się szkolenia dla wnioskodawców PROW i PORiM (szczególnie do podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie operacji) z wniosku o płatność na operacje z rozwijania działalności gospodarczej:
-  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
Ze względu na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenia odbyły się w formie online.


Zamieszczono 24/02/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  4 marca 2021 r. (czwartek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.- Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego