2017 - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

2017

Archiwum Aktualności
Zamieszczono 18/10/2016
Szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia w Pyrzycach.
W dniu 12 października 2016 r. w Pyrzycach odbyło się szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorców z możliwości pozyskania środków na rozwijanie działalności na obszarze objętym strategią. W szkoleniu wzięło udział 36 osób. Po prezentacji wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz podstawowego rozporządzenia dotyczącego przyznawania pomocy finansowej omówiony został wniosek z załącznikami o przyznanie pomocy na operacje oraz Karta opisu operacji (uczestnicy wypełniali prezentowane dokumenty). Kolejnym punktem programu było szczegółowe omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu to ważny element aplikowania o środki finansowe. Zaprezentowany został przykładowy biznesplan, uczestnicy mieli możliwość krok po kroku przeanalizowania, wspólnie z prowadzącym, planu ekonomicznego operacji. Na zakończenie odbył się test sprawdzający wiedzę.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 11/10/2016
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2016 r. do  09 grudnia 2016 r.

 
Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w: KONKURSY - PROW ogłoszenia + pliki 

Zamieszczono 10/10/2016
Pierwsze szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru Stowarzyszenia odbyło się w Stargardzie.
Stowarzyszenie ”WIR” w dniu 7 października 2016 r. przeprowadziło szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorców z rozwijania działalności na obszarze wiejskim objętym strategią. W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Na początku odbyła się prezentacja wybranych elementów z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 - 2023 oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej.
Następnie omówiony został wniosek z załącznikami o przyznanie pomocy na operacje (uczestnicy wypełniali prezentowane dokumenty) oraz Karta opisu operacji (dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy). Kolejny punkt programu to szczegółowe omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji do dofinansowania. Ocena zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu to ważny element aplikowania o środki finansowe. Zaprezentowany został przykładowy biznesplan, uczestnicy mieli możliwość krok po kroku przeanalizowanie, wspólnie z prowadzącym, planu ekonomicznego operacji. Na zakończenie odbył się test sprawdzający wiedzę.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 06/10/2016
Szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym  strategią rozwoju lokalnego  nt. podejmowania działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramachstrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Zapraszamy do uczestnictwa w poniższych terminach:
 27 października 2016 r. (czwartek)w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia godz.11.00.
9 listopada (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1; rozpoczęcie szkolenia godz.11.00.
Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa -  telefonicznie /91/ 578 43 78 lub e-mailem  wir-lgd@wp.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wybrane miejsce uczestnictwa w szkoleniu.
Dla  terminu 27 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 października.
Dla  terminu 9 listopada potwierdzenie uczestnictwa do dnia 3 listopada.

Zamieszczono 06/10/2016
Zaproszenie
  
na konferencję naukową
  
Dziedzictwo archeologiczne terenów leśnych    - ochrona, promocja, turystyka
 
  
Choszczno, Szkółka Leśna Sułkowo, 18 października 2016 roku

Zamieszczono 03/09/2016
Zamieszczono 26/09/2016
Rodzinny rajd rowerowy POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz ze Stowarzyszeniem Integracja Lipnik i Stowarzyszeniem ”Grzędzice Jutra” zorganizowało w dniu 24 września 2016 r rajd rowerowy w którym uczestniczyło 60 osób z trzech gmin: Stargard, Chociwel, Dobrzany. Trasa wiodła od Lipnika poprzez Grzędzice, Żarowo, Lubowo, Rogowo do Poczernina. Po drodze grupa zwiedziła dwa zabytkowe kościoły w Grzędzicach i Poczerninie, o ich historii opowiedziała Pani Arleta Majewska.
W Poczerninie  na strudzonych rajdowiczów czekał już poczęstunek w postaci ciepłych napojów, kiełbaski i słodyczy. Pan  Dariusz Walter- nauczyciel WF-u z Grzędzic zorganizował wspólne konkursy sportowe w których uczestniczyli rodzice i dzieci. Każdy z uczestników otrzymał w nagrodę słodycze. Uczestnicy rajdu odpowiadali na wylosowane pytania związane z historycznymi kościołami i miejscowościami o których mówiła Pani Arleta. Dla zwycięzców były kalendarze i torby.     
Pogoda i humory dopisały, myślę, że rodzice wraz z dziećmi mile spędzili czas, wszystkim organizatorom dziękujemy za fajną zabawę.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/09/2016
Szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 14 gmin Stowarzyszenia i zainteresowanych pozyskaniem wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Szkolenia odbędą się  w dwóch terminach:
07 października (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5; rozpoczęcie szkolenia o godz.12.00.
12 października (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1; rozpoczęcie szkolenia o godz.17.00.
Zainteresowani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa- telefonicznie /91/ 578 43 78 lub e-mailem wir-lgd@wp.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wybrane miejsce uczestnictwa w szkoleniu.
Dla  terminu 07 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 04 października.
Dla  terminu 12 października potwierdzenie uczestnictwa do dnia 07 października.  czytaj całość >>>
Zamieszczono 22/09/2016
Przedstawiciele Lokalnych Grup Działania  spotkali się w Łobzie w spawie biznesplanów.
W dniu 20 września 2016 r. Federacja LGD Pomorza Zachodniego (w budowie) przy współpracy  z LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zorganizowali spotkanie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania w tym również Rybackich LGD, którego  głównym celem było omówienie biznesplanów. Grupa przedstawicieli lokalnych grup działania,  w dniu 2 września 2016 r., uczestniczyła w szkoleniu z zakresu oceny zasadności ekonomicznej operacji na podstawie biznesplanu w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Pani Agnieszka Brodowska kierownik Biura LGD –„Powiatu Świdwińskiego"  omówiła prezentację z ww. szkolenia i kolejne rozdziały biznesplanu a inni uczestnicy szkolenia w Poznaniu podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Działanie to ma szczególne znaczenie we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych w zakresie Leadera w ramach inicjatywy RLKS Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020, gdyż znaczna część środków na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju jest przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości, podnoszenie aktywności zawodowej mieszkańców LSR, w tym tworzenie miejsc nowych pracy i rozwijanie istniejących firm.
Szkolenie przyczyniło się do podniesienia kompetencji pracowników biur lokalnych grup działania w zakresie wykonywanych przez nich zadań, w szczególności świadczenia skutecznego doradztwa na rzecz potencjalnych wnioskodawców.
Następnym punktem spotkania było omówienie przez Wiceprezesa Urzędującego Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusza Kostkę najważniejszych informacji ze szkolenia z Interregu 5a, które odbyło się w Szczecinie.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 20/09/2016
W Pyrzycach na zbiorniku Sicina odbyły się Zawody Wędkarskie im. Jana Procha.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie przy współpracy ze Stowarzyszeniem ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowali w dniu 18 września 2016 r. towarzyskie zawody wędkarskie. Pogoda sprzyjała uczestnikom chociaż powietrze rano było bardzo rześkie. Ale jak to mówią, w zdrowym ciele zdrowy duch, poranny chłód wędkarzy nie przestraszył, zajęli wyznaczone stanowiska i rozpoczęło się łowienie. W zawodach dozwolone były wszystkie metody dopuszczone przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na jedną wędkę lub spinning.
Uczestnikami zawodów, łącznie 65 osób, byli członkowie Okręgu PZW Szczecin. Z obszaru Lokalnej Grupy Działania „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju było 20 osób. Zwycięzcami zawodów o największa rybę byli:
I miejsce – Pan Borkowski Henryk, złowił leszcza 650g.
II miejsce – Pan Ryszard Ornat
III miejsce – Pan Łukasz Potkański
Zawody zakończyły się poczęstunkiem, wręczeniem pucharów, pamiątkowych koszulek i czapeczek oraz niekończącymi się opowieściami o złowionych duuużych rybach.
Operacja  współfinansowana w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/09/2016
Rada Stowarzyszenia „WIR” przygotowana do oceny wniosków o dofinansowanie.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w dniu 15 września 2016 r. zorganizowało szkolenie  dla Rady, Zarządu i Mężów Zaufania w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Na początku spotkania odbyła się prezentacja pt. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Stowarzyszenia „WIR” na lata 2016 – 2023 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Omówiono szczegółowo Regulamin Rady z załącznikami, w tym m.in.: deklarację poufności i bezstronności, oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami, rejestr interesu członków Rady, kartę oceny zgodności operacji  z LSR. Ponadto zaprezentowano i omówiono  Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów z poszczególnych zakresów, zasady naboru i oceny wniosków oraz realizacji celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów a zwieńczeniem szkolenia było przeprowadzenie testu kompetencyjnego sprawdzającego wiedzę uczestników. Test został zaliczony pozytywnie.
Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2016
Przedstawiciele jednostek sektora publicznego już przeszkoleni.
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w dniu 14 września 2016 r. zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli sektora publicznego 14 gmin – członków Lokalnej Grupy Działania. Szkolenie dotyczyło poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się ze zmianami rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020” i z procedurami oceny wniosków. Przeprowadzono warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz omówiono załączniki do wniosku w tym Kartę opisu operacji. W ramach szkolenia dla każdego z uczestników przygotowano komplet materiałów oraz serwis kawowy. Zwieńczeniem szkolenia było przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę uczestników, który został zaliczony pozytywnie przez wszystkich uczestników.
Zadanie realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER”  objętego PROW na lata 2014-2020”.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 17/09/2016

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: refundacjado 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)

 
Materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo w: KONKURSY - PROW ogłoszenia + pliki 

Zamieszczono 17/09/2016
Stowarzyszenia i Fundacje
z terenu Powiatu Stargardzkiego
 
W Polsce średnio, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Niestety – co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego - tego dawcy nie znajduje. 
Statystyki nie napawają nadmiernym optymizmem, dlatego też, by pomóc chorym na białaczkę, dla których często jedyną szansą jest przeszczep od dawcy niespokrewnionego, uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2016 r. (sobota) odbędą się obchody IV Powiatowego Dnia Dawcy Szpiku. czytaj dalej >>>
Zamieszczono 17/09/2016
Spotkanie partnerów projektów  współpracy w dniu 8 września 2016 roku.
Dwa projekty współpracy były tematem spotkania koordynatorów w siedzibie LGD Brama Lubuska w Świebodzinie - projekt współpracy międzynarodowej Młodzieżowa Akademia Komunikacji oraz projekt współpracy PolskieTrasy.pl. Uczestniczący w spotkaniu partnerzy omówili projekt umowy, budżet projektu, szczegóły techniczne realizacji projektu  MAK oraz regulamin konkursu Mam Talent Dziennikarski. Potem główny koordynator projektu współpracy PolskieTrasy.pl przedstawił założenia projektu, jego cele, kwestie formalne a także propozycje sposobów jego realizacji.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/09/2016
Udział w międzynarodowej konferencji na Litwie.
Dzięki dofinansowaniu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszarów LGD naszego województwa w tym ze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,  w dniach 02.09.2016 – 05.09.2016 r. uczestniczyli  w Wilnie w konferencji pn.”Rok społeczności lokalnych”. W programie konferencji były panele dyskusyjne na temat kształtowania postaw obywatelskich, rozwoju społeczności lokalnej i samorządności na Litwie, możliwości rozwoju biznesu,  zorganizowano także  targi nawiązywania kontaktów. Litewskie Lokalne Grupy Działania na swoich stoiskach przedstawiały projekty zrealizowane w poprzedniej perspektywie. W drugim dniu spotkania  został omówiony projekt współpracy” Jieskrenda”, strona litewska pokazała również swoje przykładowe projekty zrealizowane w latach 2007-2014 w ramach programu LEADER .  
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 13/09/2016
UWAGA Rybacy i inni zainteresowani  !!!
Jest  oczekiwane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
Rozporządzenie jest zamieszczone w zakładce PORiM, podzakładka legislacje.
Załączniki - Regulamin Rady - pobierz
Zamieszczono 16/05/2016
Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR dla poszczególnych poddziałań - czytaj dalej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego